Sökning: "Utbildningsutskottet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Utbildningsutskottet.

 1. 1. En kvantitativ studie av antalet motioner till utbildningsutskottet och om det följer mittenväljarnas prioritering av utbildningsfrågor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannes Nelander; [2023-11-28]
  Nyckelord :Issue ownership; Riding the wave; Regeringsstatus; Utbildningsutskottet; Responsivitet; Riksdagspartier; Mittenväljarna; Skola Utbildning;

  Sammanfattning : Responsivitet från riksdagspartierna gentemot befolkningen är väsentligt för en demokrati (Pitkin, 1967). Tidigare forskning (Klüver & Sagarzazu, 2016; Wagner & Meyer, 2014) har funnit att partier i västerländska demokratier generellt är lyhörda till mittenväljare, genom att studera partiernas pressmeddelande och valmanifest. LÄS MER

 2. 2. Elevers uppfattningar om sitt lärande i naturvetenskap med stöd av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :David Aouseus; Johan Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Lärande; Uppfattningar; Naturvetenskap; Mellanår; Fenomen;

  Sammanfattning : Flertalet av de studier vi läst inför detta examensarbete har riktat sig icke ämnesspecifikt mot de digitala verktygens användande. Forskning kring elevernas uppfattningar av sitt lärande saknas i Sverige, vilket efterfrågas från flera håll. LÄS MER

 3. 3. Den negativa religionsfriheten - Med fokus på skolavslutningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jakob Lindholm; [2016]
  Nyckelord :Religionsfrihet; Konstitutionell rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I vissa svenska kommunala grundskolor har skolavslutningar i kyrkan länge varit en tradition. Skolverket och skolinspektionen uttalar att skolavslutningar får hållas i kyrkan och att vissa religiösa inslag så som psalmsång får förekomma. I svensk lagstiftning finns dock inget direkt stöd för att skolavslutningar får hållas i kyrkan. LÄS MER