Sökning: "Riding the wave"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Riding the wave.

 1. 1. En kvantitativ studie av antalet motioner till utbildningsutskottet och om det följer mittenväljarnas prioritering av utbildningsfrågor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannes Nelander; [2023-11-28]
  Nyckelord :Issue ownership; Riding the wave; Regeringsstatus; Utbildningsutskottet; Responsivitet; Riksdagspartier; Mittenväljarna; Skola Utbildning;

  Sammanfattning : Responsivitet från riksdagspartierna gentemot befolkningen är väsentligt för en demokrati (Pitkin, 1967). Tidigare forskning (Klüver & Sagarzazu, 2016; Wagner & Meyer, 2014) har funnit att partier i västerländska demokratier generellt är lyhörda till mittenväljare, genom att studera partiernas pressmeddelande och valmanifest. LÄS MER

 2. 2. Riding the Viral Wave: Generation Z consumer behaviour during viral demand in relation to Brand Management : A qualitative study on how to strategize brand equity management to prolong customer retention from viral demand based on Generation Z consumer behaviour.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Redovisning, Marknadsföring, SCM, Informatik och Rättsvetenskap

  Författare :Aini Safiya Husain Jinnah; Lolav Ismail; [2023]
  Nyckelord :Virality; Viral Transmission; Brand Management; Generation Z; CBBE-Model; Customer Retention;

  Sammanfattning : Background: Following the development brought by the digital age, social networks and consumer behaviour has significantly changed. The network connectivity of WEB 2.0 enables information to spread at an accelerated rate to a wide scope, creating viral demand. This phenomenon presents an opportunity for brands to increase their customer base. LÄS MER

 3. 3. Riding the wave : En tematisk textanalys av framställningen av sydkoreansk populärkultur inom svensk journalistik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sara Ghoreishi; Felicia Brunzell; [2022]
  Nyckelord :text; culture; globalization; hallyu; article; society; media; text; kultur; globalisering; hallyu; artikel; samhälle; medium;

  Sammanfattning : This qualitative study has chosen to examine how South Korea and its popular culture isbeing portrayed in Swedish journalistic and how it may come to play a role in theportrayal of South Korea as a society. Our aim with the research was to see how SouthKorean popular culture is portrayed in Swedish journalism and to investigate whetherthe Swedish presentation of South Korean popular culture also can be used to shareperspectives regarding societal standards, and how popular culture is used engagediscussions about South Korea as a society. LÄS MER

 4. 4. The Instagram News Logic : The Encoding and Decoding of News Credibility on Instagram in the COVID-19 Infodemic in Indonesia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Dewa Ayu Dwi Damaiyanti Sastrawan; [2021]
  Nyckelord :Encoding Decoding; Journalistic Legitimacy; Social Media Logic; News Credibility; Media Trust; News Production; News Consumption; Platform Infomediation; Post- Truth Era; Narasi Newsroom.;

  Sammanfattning : In the occurrence of the COVID-19 pandemic, a trend of Instagram as a news source emerged in the Reuters Institute Digital News Report 2020 (Reuters, 2020). Instagram’s visual factor has made accessing news more feasible and convenient through a curated feed. LÄS MER

 5. 5. MLSurf : Surfer Motion Characterization Using Machine Learning Techniques

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dániel Bányay; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Wave surfing is a popular sport that requires minimal financial investment, while it can still be enjoyable from the very first attempt. At the same time, the demand for smart devices that enhance the experience of doing sports by analyzing and evaluating the activities is growing. LÄS MER