Sökning: "Abu Ghraib"

Visar resultat 6 - 7 av 7 uppsatser innehållade orden Abu Ghraib.

 1. 6. Sadistiska soldater? : En folkrättslig analys om tortyr och händelserna på Abu Graib

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Malin Hellmér; [2006]
  Nyckelord :tortyr; abu ghraib;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar begreppet tortyr. Utifrån detta bedöms huruvida händelserna på Abu Ghraib i Irak 2003 ska anses vara tortyr i juridisk mening och vad USA:s juridiska skyldigheter är i detta sammanhang. .. LÄS MER

 2. 7. Kan tortyr rättfärdigas? En studie om rättfärdigande av brott mot mänskliga rättigheter i namn av kriget mot terrorismen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Aleksandra Vasic; [2005]
  Nyckelord :realism; kriget mot terrorismen; mänskliga rättigheter; kontraterrorism; tortyr; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Efter den 11 september 2001 förändrades vårt sätt att se på världen. Terrorattackerna mot USA:s symboler för ekonomi och försvar och efterföljande krig mot terrorismen gav upphov till allvarliga brott mot Genèvekonventionen. LÄS MER