Sökning: "After"

Visar resultat 1 - 5 av 16731 uppsatser innehållade ordet After.

 1. 1. Neural Language Models with Explicit Coreference Decision

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Jenny Kunz; [2019]
  Nyckelord :Coreference; Reference; Entity; Language Models; LM; Neural Networks; RNN; Attention; Deep Learning;

  Sammanfattning : Coreference is an important and frequent concept in any form of discourse, and Coreference Resolution (CR) a widely used task in Natural Language Understanding (NLU). In this thesis, we implement and explore two recent models that include the concept of coreference in Recurrent Neural Network (RNN)-based Language Models (LM). LÄS MER

 2. 2. Berget, skogen, torget

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Torkel Rein; [2019]
  Nyckelord :Skola; skolprojekt; kandidatarbete;

  Sammanfattning : Skolgången är barnets väg från familjens sfär ut i samhället, från en skyddande värld i beroende till en öppen och mångtydig värld att självständigt navigera i. Mötet med den nya världen måste ske stegvis för att vara trygg och lustfylld. LÄS MER

 3. 3. Vanligt svensk eller ovanligt exotisk? : En studie om fjällturismens tillväxtfas i Norrbotten under 1950-1960-talen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :exotification; mountain tourism; power structures; nature; Norrbotten; exotifiering; fjällturism; maktförhållanden; natur; Norrbotten;

  Sammanfattning : The county of Norrbotten has a distinctive profile in the tourist business. In this paper, the previous two separate research fields exotification and mountain tourism is studied. The purpose was to determine whether mountain tourism was used to exotify Norrbotten during the growthphase of mountain tourism in the 1950s and 1960s. LÄS MER

 4. 4. Kommunikativa mönster vid reparation hos hos personer med multipel skleros och självupplevd anomi – en kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Caroline Carlfors; Anna Nilsson; [2018-12-13]
  Nyckelord :multipel skleros; anomi; reparation; Conversation Analysis; kvalitativ studie; multiple sclerosis; anomia; repair; qualitative study;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe repair-patterns in conversation including persons with self-perceived anomia and multiple sclerosis (MS). The study applied a qualitative approach, using Conversation Analysis, with altogether 11 video recorded dyads of participants with MS and communication partners without neurological conditions. LÄS MER

 5. 5. Bedömning av anomi genom återberättande av rörlig bild - En pilotstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Siri Fleischer; Marie Lindström; [2018-12-13]
  Nyckelord :sammanhängande tal; videostimuli; vuxna; anomi; ordklass; connected speech; video stimuli; adults; anomia; word class;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine a new Swedish assessment tool aiming to assess anomia in connected speech through video narration. Stimuli consisted of video sequences distributed between three sets. LÄS MER