Sökning: "After"

Visar resultat 1 - 5 av 31802 uppsatser innehållade ordet After.

 1. 1. When reasons to dance are taken away A review of the effect of systematic persecution of the Hazaras on their traditional dance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hadi Abdolhadi; [2024-03-15]
  Nyckelord :Hazaras; traditional dances; persecutions; dehumanisation; human dignity; perception of cultural rights;

  Sammanfattning : This thesis examines the status of traditional Hazara dances in Afghanistan, which are gradually disappearing as an artistic genre. Anthropological studies highlight that dancing is an essential aspect of human behaviour, serving as a tool for storytelling, self-expression, and forming connections within communities. LÄS MER

 2. 2. ”INGEN VILL JU HA EN SHORT GUY”. En kvalitativ intervjustudie om hur unga män uppfattar och upplever sig påverkas av utseendenormer på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cornelia Nilsson; Claudia Saksa; [2024-03-12]
  Nyckelord :Utseendeideal; skönhetsideal; sociala medier; Instagram; unga män; påverkan; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Throughout history, beauty ideals have existed as a societal construct, but the recent phenomenon lies in the rapid and widespread dissemination of these ideals through social media. Platforms like Instagram encourage user interaction, fostering a specific type of content. LÄS MER

 3. 3. ”DET KAN TILL OCH MED FÖRSTÖRA LIV”. En kritisk diskursanalys om nyhetsmediernas framställning av sociala medier-kunnighet i samband med skvallerkonton

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mikaela Pijpers; [2024-03-11]
  Nyckelord :Mediekunnighet; sociala medier-kunnighet; social media literacy; mediediskurs; skvallerkonto;

  Sammanfattning : This study deals with social media literacy by examining how media discuss the so-called rumor accounts on popular networking sites. This topic is relevant since this phenomenon first gained a lot of media attention back in 2012, with “Instagram-upploppen” making major headlines. LÄS MER

 4. 4. Svenska fastighetsbolags prestation i perioder av ekonomisk osäkerhet En kvantitativ jämförelse av kommersiella och icke-kommersiella fastighetsbolag av olika åldrar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Bergqvist; Marcus Lundgren; [2024-03-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the report is to describe how interest rates have affected real estate companies in recent years and if the effects vary depending on the founding year of the company (before or after 1994) or the type of properties they manage (residential, commercial and community properties). The research questions were addressed through a quantitative approach, focusing on key metrics such as profit margin, EBITDA margin, rental income, financial net, vacancy rate, loan-to-value ratio, and solidity. LÄS MER

 5. 5. “Det är ju egentligen bara mobbning men det bygger den här kamratskapen”. En kvalitativ studie om hur manliga soldater uppfattar den personliga kommunikationen i den svenska arméns mansdominerade sfär

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellen Alderlid; [2024-03-06]
  Nyckelord :Information; informationssökning; forskare; mkv-forskare; Ellis modell; användar- och användningsstudier; Norden; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : In the years 2010-2017 the mandatory military service was put on hold after decades of massive decrease in funds going to support the army. Putting the military service on hold led to issues in the Swedish military’s ability to have a societal presence, mainly because the service acts as the army’s main way of recruiting soldiers to a professional path. LÄS MER