Sökning: "Akustiktak"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Akustiktak.

 1. 1. Återbruk av fast kontorsinredning vid lokalanpassning av kontor : En studie med fokus på infästningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Isabella Svensson Sundstedt; [2018]
  Nyckelord :Lokalanpassning; Cirkulär ekonomi; Produktutveckling; Design for Disassembly;

  Sammanfattning : One third of all waste in Sweden is produced by the construction sector, excluding the waste from the mining industry. Accordingly, there is an enormous potential for the building sectorto save resources more efficiently. LÄS MER

 2. 2. New mounting solution for acoustic ceilings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Alexandra Schönbeck; [2017]
  Nyckelord :Acoustic ceilings; mounting solution for acoustic ceilings; Focus DS; demountable ceiling; concealed grid system.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Acoustic ceilings in today’s market has to be both functional and aesthetically pleasing. In order to fulfill those needs Saint-Gobain Ecophon has developed a product called Focus DS which is a demountable acoustic ceiling with a concealed grid system. LÄS MER

 3. 3. En effektiv lektion : En interventionsstudie kring akustikåtgärder och taluppfattbarhet hos en femteklass

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Sebastian Holm; Petra Lagerberg; [2015]
  Nyckelord :Acoustics; Classroom acoustics; Sound environments; Acoustical measures; Akustik; Klassrumsakustik; Ljudmiljö; Rumsakustisk åtgärd; Taluppfattbarhet;

  Sammanfattning : Detta är en interventionsstudie av hur rumsakustiken i ett klassrum påverkar en lektion beträffande tidseffektivisering samt taluppfattbarhet. Studien jämför resultat av olika mätningar och tester före och efter en rumsakustisk åtgärd i form av ett nedpendlat akustiktak. LÄS MER

 4. 4. INFÄSTNING AV LED-ARMATUR

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Sara Rapp; [2012]
  Nyckelord :LED; Belysningsarmatur; Kravspecifikation; Konstruktionslösningar;

  Sammanfattning : The thesis was performed at the lighting company Zpecta AB. Zpecta needed to develop alternative attachment of their LED-luminaire Capella. Today Capella attaches in metal ceilings with four magnets. Zpecta got indications from their customers that there was a need for other attachments. LÄS MER