Sökning: "Alva Lundberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alva Lundberg.

  1. 1. Alva Myrdal och svenskt familjeplaneringsbistånd : Affinitet mellan välfärdsideologi och principerna bakom befolkningskontroll

    Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

    Författare :Simon Lundberg; [2015]
    Nyckelord :Alva Myrdal; ceylonproject; welfare ideology;

    Sammanfattning : Around the 1950s an explosive population growth started in the Third World. Parallel with the population growth a global network grew up advocating population control and limited population growth. Sweden had a unique place in that network through a pioneering role promoting the issue in the UN organization. LÄS MER