Sökning: "Amazon Web Services"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Amazon Web Services.

 1. 1. Unsupervised anomaly detection for structured data - Finding similarities between retail products

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jonas Fockstedt; Ema Krcic; [2021]
  Nyckelord :relational data; similarity analysis; data analysis; SQL; NetworkX; graph theory; anomaly detection; unsupervised; retail products; real-world data; AWS; amazon web services; similarity learning; data statistics; data preprocessing; similarity analysis algorithm; data validation;

  Sammanfattning : Data is one of the most contributing factors for modern business operations. Having bad data could therefore lead to tremendous losses, both financially and for customer experience. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av komplett system för rapportering och granskning av avfallsdata

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Albin Holmkvist; Henrik Larsson Edström; Moltas Enåkander; Mirna Ghazzawi; Simon Hermansson; Anton Nylund; Gustav Stappe Renner; Robin Simonsson; [2021]
  Nyckelord :System development; waste management; cloud application; mobile development; react native; react; AWS; MySQL; Scrum; avfallshantering; granskning; molnapplikation;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar utvecklingen av ett system som möjliggör för rapportering och granskning av avfallsdata. Systemet består av en mobilapplikation och en webbapplikation som utvecklats med React Native respektive React, en databas som utvecklats med MySQL och en back-end bestående av tjänster som erbjuds av Amazon Web Services. LÄS MER

 3. 3. Embedded IoT for Eclipse Arrowhead

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Albin Martinsson Martinsson; [2021]
  Nyckelord :Interner of Things; Embedded systems; Industry 4.0; Cyber-Physical-Systems;

  Sammanfattning : This thesis investigates the possibility of connecting an embedded device, STM32 B-L4S5I-IOT01A IoT discovery node, to a Eclipse Arrowhead framework local cloud.This thesis also examines the benefits of using the Eclipse Arrowhead framework compared to its competitors Amazon Web Services and Microsoft Azure. LÄS MER

 4. 4. Molnlagring i landskapet. Fallstudie över Amazon Web Services och Eskilstuna Logistikpark

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna-Klara Norlin; Ronja Ringvall; Ylva Barr; [2020-08-29]
  Nyckelord :Molntjänster; Datahall; Eskilstuna logistikpark; Amazon Web; Services; Landskap.;

  Sammanfattning : This dissertation is based upon a case study that examined the effects of the establishment ofEskilstuna Logistics Park, and more specifically the Amazon Web Services data center, onthe local landscape in the society of Kjula in Eskilstuna municipality. The departure point forthis dissertation is the contradiction between the general perception of, on the one hand,services of The Cloud as weightless and detached, and on the other hand the physical andresource-intensive infrastructure that upholds these services. LÄS MER

 5. 5. Data Retrieval Strategy for Modern Database Models in a Serverless Architecture

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Therese Jonsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The arising presence of social media platforms shapes modern system architectures to handle performance and scale. As user volumes increase, the need to keep data consistent and available at storage locations across the world adds complexity in distributed systems. LÄS MER