Sökning: "Analog emulering"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Analog emulering.

 1. 1. Emulation of Analog Front-End isoSPI communication for Battery Management Systems

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Julia Malachowska; Miko Nore; [2021]
  Nyckelord :BMS; Lithium­ion battery; isoSPI; emulation; embedded system; Batteristyrsystem; litiumjonbatteri; isoSPI; emulering; inbyggda system;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how an emulator could be developed as a testing tool for Battery Management Systems (BMS) by emulating the Analog Front­end (AFE) circuit communicating with a control unit for monitoring of Lithium­Ion Batteries. All of the research was conducted in the context of the company Northvolt. LÄS MER

 2. 2. 1176LN i analog- och digitaldomänen : Skillnaderna mellan Universal Audio 1176LN och dess emuleringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Jonatan Rosso; [2019]
  Nyckelord :Digital; Emulering; Analog; Kompressor; Hårdvara; Mjukvara; 1176LN; Jämförelse; Lyssningstest; Tekniska mätningar;

  Sammanfattning : Kompressorer är ett välanvänt verktyg inom musikproduktion och numera i och med datorers kraftiga popularitet inom området förväntas mjukvarupluggarna att kunna efterlikna de dyra analoga hårdvarumodellerna på ett troget sätt. I denna uppsats undersöks två utav de främsta plugintillverkare i sin förmåga att kunna efterlikna den analoga prestigefyllda 1176LN FET kompressorn. LÄS MER

 3. 3. Is it possible to create an indistinguishable or equal frequency response between a digital equalizer and an analog emulating equalizer plug-in?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater

  Författare :Simon Sigfridsson; [2018]
  Nyckelord :Audio engineering; Equalization; EQ; Technology; Mixing; Music production; Frequency response; Analog emulation; ABX test; Ljudteknik; Equalization; EQ; Musikproduktion; Frekvens response; Analog emulering; ABX test;

  Sammanfattning : This research examines if an indistinguishable, or equal, frequency response of a software plug-in that is emulating an analog equalizer can be reconstructed using a more standard digital equalizer  such as one incorporated with a digital audio workstation (DAW). It is narrowed down to solely involve high frequency bands by analyzing the emulating plug-ins hi-shelving filters. LÄS MER

 4. 4. Effekten av virtuell rullbandsdistorsion i musik : Hur upplever lyssnaren digital rullbansemulering?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Martin; [2017]
  Nyckelord :analogue; digital; tape; music; analogt; digitalt; rullband; musik;

  Sammanfattning : Många mjukvarutillverkare gör idag digitala produkter menade att emulera analog hårdvara för musiker och ljudingenjörer. Denna undersökning utgick ifrån frågan om hur lyssnare upplever emulering av analoga ljudegenskaper, i form av rullband, jämfört med digitalt ljud fritt från detta. LÄS MER