Sökning: "Andre Bodin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andre Bodin.

 1. 1. Etisk kompetens bortom läroplanen – lärares berättelser om etik i undervisningen i år 5 och 8.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Josefina Bodin; [2021-08-27]
  Nyckelord :moralisk känslighet; social- och kulturell kontext; lärares engagemang; elevens autonomi; elevens omvärld.;

  Sammanfattning : Elevers utveckling av etiska perspektiv är ett av läroplanens tydligaste mål. Samtidigt har undervisning i etik beskrivits som oplanerad av forskare, samt att lärare saknar verktyg och professionellt språk i ämnet (Thornberg 2008; Thornberg & Oguz 2013). LÄS MER

 2. 2. Opacimeter for high temperature diesel exhaust gases : Development and construction of an opacimeter prototype adapted to measurements at BAE Systems Hägglunds AB

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :André Bodin; [2010]
  Nyckelord :Opacimeter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER