Sökning: "Ann Lögde"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ann Lögde.

 1. 1. Anestesisjuksköterskors upplevelser av sin fysiska och psykosociala arbetsmiljö

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ann Lögde; [2012]
  Nyckelord :Psychosocial work environment; physical work environment; nurse anaesthetist; anaesthesia clinic; demands and control; stress; content analysis;

  Sammanfattning : Health care is increasingly complex, which increases the demand for knowledge and expertise. Despite this, the share of specialized nurses, including anaesthesia nurses, has decreased from 65% to 48% from year 1995 to year 2008, according to statistics from the National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) in 2010. LÄS MER

 2. 2. Huvudhandledare och kliniskt utbildningsansvarigas uppfattning om undervisnings- och handledningssituation på anestesiklinik

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ann Lögde; [2010]
  Nyckelord :nursing instructors; head tutor; clinical education; students; experience; fenomenography; handledare; huvudhandledare; kliniskt utbildningsansvarig; studenter; upplevelse; fenomenografi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna intervjustudie var att undersöka huvudhandledares och kliniskt utbildningsansvarigas uppfattning om undervisnings- och handledningssituationen på en anestesiklinik. Totalt intervjuades 6 huvudhandledare och 5 kliniskt utbildningsansvariga. LÄS MER

 3. 3. Studenters upplevelser av handledning : under specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning anestesisjukvård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ann Lögde; [2009]
  Nyckelord :nursing instruktors; clinical educators; nurse edukation; critical care; confirming; students; experience;

  Sammanfattning : The aim of this study was to learn how students in specialist nurse education with direction towards nurse anaesthetist experienced tutorial given during their specialist placement.  The chosen method of the study was qualitative interview with phenomenological approach. LÄS MER