Sökning: "Anna-Mie Karlsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna-Mie Karlsson.

 1. 1. Undervisning i matematisk problemlösning : En studie om hur problemlösningsförmågan främjas hos elever i årskurs 1-3 och om den kan gynna övriga matematiska kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linn Loeffel; Anna-Mie Karlsson; Lisa Linell; [2019]
  Nyckelord :Problemlösning; matematik; undervisning; matematiska förmågor; matematiska kunskaper; laborativt material; lära matematik i grupp;

  Sammanfattning : Detta är en systematisk litteraturstudie som är uppdelad i två forskningsfrågor. Den första frågan fokuserar på hur lärare kan främja problemlösningsförmågan hos elever i årskurs 1-3. Den andra forskningsfrågan bygger på den första och fokuserar på om problemlösningsförmågan kan främja övriga matematiska kunskaper. LÄS MER

 2. 2. Problemlösning i matematik : En studie om vilka undervisningsmetoder lärare använder i problemlösning och vilka utmaningar de finner med att individanpassa dess uppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Anna-Mie Karlsson; Linn Loeffel; Lisa Linell; [2019]
  Nyckelord :Problemlösning; matematik; undervisningsmetoder; individanpassning; laborativt material; visuellt stöd; samarbetslärande;

  Sammanfattning : Detta är en empirisk studie som är uppdelad i två forskningsfrågor. Den första frågan fokuserar på olika undervisningsmetoder som lärare använder i problemlösning. Den andra frågan som studien har undersökt handlar om de utmaningar som lärare möter när de ska individanpassa problemlösningsuppgifter. LÄS MER