Sökning: "Arbetsmarknadsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Arbetsmarknadsekonomi.

 1. 1. Existerar det ett samband mellan datorisering och polarisering på den svenska arbetsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Pauli; Sarah Johansson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsmarknadsekonomi; Datorisering; Polarisering; Teknologisk Arbetslöshet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den teknologiska utvecklingen går idag fortare än någonsin och allt fler funktioner och arbetsuppgifter i vår vardag datoriseras. Att teknologi både kan agera som ett substitut och komplement till arbetskraft gör det intressant att undersöka dess konsekvenser på arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Att passera gränsen : En brytpunktsanalys av hur de tillfälliga uppehållstillstånden påverkar nyanländas incitament att ta sig in på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ulrika Sävje; [2017]
  Nyckelord :Regression Discontinuity design; Temporary residence permits; Immigrants; Labor economics; Regression Discontinuity design; Tillfälliga uppehållstillstånd; Nyanlända; Arbetsmarknadsekonomi;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar hur de tillfälliga uppehållstillstånden påverkar nyanländas incitament att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. En av motiveringarna bakom den tillfälliga lagen var – förutom att ge svenskt flyktingmottagande ett andrum – att ge nyanlända personer starkare drivkrafter att komma in på arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Inkomstens och arbetssituationens påverkan på den mentala hälsan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Teresia Bengtsson; Emilia Andersson Gantell; [2015]
  Nyckelord :hälsoekonomi; arbetsmarknadsekonomi; mental hälsa; arbetssituation; Inkomst; Business and Economics;

  Sammanfattning : Inkomsten i relation med den mentala hälsan är ett intressant och ännu inte så utforskat område inom ekonomi. Syftet med denna uppsats är att undersöka om inkomst och arbetssituation har en påverkan på den mentala hälsan samt om kvinnors och mäns mentala hälsa påverkas olika av dessa faktorer. LÄS MER

 4. 4. The Effects of Sickness Insurance Policies on Labor Market Outcomes

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Carl Högfeldt; [2012]
  Nyckelord :Sickness; insurance; labor market policies; Sjukförsäkring; sjuklön; sjukpenning; arbetsmarknadsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Industriavtalet och lönebildningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Lisa Olsson; [2011]
  Nyckelord :Nyckelord: Industriavtalet; lönebildning; avtalsrörelse; kollektivavtal; arbetsmarknadsekonomi ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lönebildningen är en central samhällsprocess med avgörande betydelse för såväl den enskilde löntagaren, arbetsgivarna, arbetsmarknadens parter och staten. Den genererar förutsättningarna för bland annat sysselsättningen och den internationella konkurrenskraften. LÄS MER