Sökning: "August Thorell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden August Thorell.

 1. 1. Teaterpjäsen fotboll : En studie om identitetsskapande och maskulinitet inom Hammarby fotbolls Supporterkultur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :August Thorell; [2018]
  Nyckelord :supportrar; supporterkultur; flow; frontstage backstage; roller; media; maskulinitet;

  Sammanfattning : To be a football supporter can today mean very different things depending om who you ask. It can mean anything from being a dedicated follower of a football team or maybe a troublemaker who enjoys fighting. It can archive great things and cause tremendous problems. LÄS MER

 2. 2. −−− Paus. Det är paus. Det blir paus. : Om tystnadens kommunikativa funktion i två svenska teaterpjäser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Felicia Thorell; [2004]
  Nyckelord :metafor; pragmatik; sociolingvistik; anti-essentialism; Jaworski; Lakoff; Johnson; Janicki; Staffan Valdemar Holm; Erland Josephson; Tannen; Saville-Troike; Strindberg; Leka med elden; tystnad;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att undersöka tystnadens kommunikativa funktion i två svenska teaterpjäser, Leka med elden av August Strindberg och En talande tystnad av Erland Josephson. I min metod använder jag mig av en anti-essentialistisk hållning och intresserar mig i första hand för tystnadens funktion. LÄS MER