Sökning: "BÄR allmänna råd om ändring av byggnad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden BÄR allmänna råd om ändring av byggnad.

 1. 1. Renovering av ett miljonprogramshus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Rasha Nouri Hossein; Tomoko Arimura; Ahmed Jamal; [2012]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; renovering; BBR; BÄR allmänna råd om ändring av byggnad ; PBL plan och bygglagen ; BVL byggnadsverkslagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk på byggnader ;

  Sammanfattning : Rapporten beskriver en undersökning om de olika renoveringsåtgärder som typiskt behöver utföras för bostadshus byggda under miljonprogrammet. Studien utgår från ett flerbostadshus som byggdes under 1968-1969 och som ligger i Norrliden i kvarteret Graniten, Kalmar. LÄS MER

 2. 2. Ombyggnad av en kulturhistorisk byggnad för ny verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Hanna Lindgren; Sanna Larsson; [2012]
  Nyckelord :Stadsbyggnadsvisioner Ombyggnad Stadsutveckling Byggnadsteknik Äldre industriområde Kulturhistoriskt värde;

  Sammanfattning : Idag står många äldre byggnader och industriområden tomma med stor potential för ombyggnad till nya verksamheter. Att ta tillvara på dessa kulturhistoriskt intressanta byggnader betyder att vi värnar om vårt kulturarv. LÄS MER