Sökning: "Baljväxter"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Baljväxter.

 1. 1. Crop diversity in Scania : geographical and cognitive mapping

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Shaktima López Hösel; [2019]
  Nyckelord :crop diversity; agroecology; food systems; ecosystem services; resilience; farmer s motivations; geographical information systems; self-determination theory; cognitive mapping;

  Sammanfattning : Modern agriculture is characterized by large scale and large-scale farming of a few crops, which rely heavily on external inputs. These kinds of intensive and specialized farming systems are contributing to exceeding the planetary boundaries for our ecosystems. LÄS MER

 2. 2. Analys av metoder för att beräkna livsmedels vattenfotavtryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lina Lundmark; [2019]
  Nyckelord :Water footprint; life cycle assessment; Water Footprint Network; WSI; AWARE; Vattenfotavtryck; livscykelanalys; Water Footprint Network; WSI; AWARE;

  Sammanfattning : Vatten är en nödvändig resurs för allt liv på jorden. Med en ökande befolkningsmängd förväntas även sötvattenanvändningen att öka, vilket ställer krav på att hanteringen av de vattenresurser som finns sker på ett hållbart sätt. LÄS MER

 3. 3. The potential of breeding perennial grain legumes for swedish climates : a literature study and a pilot experiment on polyploidy

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Maximilian Isendahl; [2019]
  Nyckelord :Phaseolus polystachios; Caragana arborescens; Vicia pisiformis; Lupinus; mutabilis; polyphyllus; perennis; pea vetch; Siberian pea shrub;

  Sammanfattning : In consideration of both the struggle facing smallholders and rural societies in Sweden and the environmental crisis, the potential of breeding and cultivation of perennial legumes in Sweden has been examined. The essay is comprised of a literature study and a pilot experiment. LÄS MER

 4. 4. Managing uncertainties and development of grain legumes in Sweden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jenny Östberg; [2019]
  Nyckelord :pea; lentil; farmer; trader; variability; cultivation; consumption; food;

  Sammanfattning : Grain legumes have proven in many studies to have beneficial effects on both the agricultural system and for human health. Agronomic and environmental benefits with the lower use of synthetic nitrogen, improvement of soil health, and contribution towards a more diverse agricultural system has alongside with the high nutritional value proven the grain legumes importance of presence. LÄS MER

 5. 5. Effekten av vegankost på HbA1c och BMI hos personer med typ 2-diabetes mellitus – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Cecilia Lindskog; Klara Svensson; Malin Thrysén; [2018-06-04]
  Nyckelord :Typ 2 diabetes mellitus; vegankost; konventionell diabeteskost; HbA1c; BMI; Type 2 diabetes mellitus; vegan diet; conventional diabetic diet;

  Sammanfattning : Title: The effect of a vegan diet on HbA1c and BMI in persons with type 2-diabetes mellitus - A systematic reviewAuthor: Cecilia Lindskog, Klara Svensson & Malin ThrysénSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 22, 2018Background: When a person has type 2-diabetes mellitus (T2DM), the body has insufficient production or impaired insulin sensitivity, resulting in increased glucose loading in the blood which can be measured by HbA1c. Today, those who have T2DM are treated with medication and dietary changes. LÄS MER