Sökning: "Battery Electric Truck"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Battery Electric Truck.

 1. 1. Batterielektriska lastbilar i Malmö stad - en fallstudie i citydistribution

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Freddy Larsson; [2019]
  Nyckelord :Batterielektrisk; lastbil; rutt; körschema; GPS; Öresund; Greater Copenhagen; Battery Electric Truck; route; Skåne; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Enligt Trafikverkets siffror ökade utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 0,5 % under 2018 samtidigt som de måste minska med 8 för att nå de uppsatta målen. Ökningen berodde främst på en ökad lastbilstrafik. Det krävs flera lösningar för att nå detta mål. LÄS MER

 2. 2. Powertrain of heavy electric vehicles: : Analysis of the production chain and impact on environment and industry

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Svenja Gelpke; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elektrifiering av bilar och mindre transportfordon pågår och flottaaktier ökar men diskussionen om elektrifiering av långdistanstransport är relativt ny. Elektriska lastbilar som använder fossila bränslen och som produceras med förnybara energikällor är lovande, särskilt i länder med en ren elmix. LÄS MER

 3. 3. A useful set of tools or a heavy backpack? A case study of Volvo Trucks during the shift from fossil fuels to electricity

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Hakegård; Therese von Schultz; [2017-07-06]
  Nyckelord :Innovation management; Technological innovation; Service innovation; Management innovation; Electromobility; Battery electric truck; Electric vehicle; Disruptive innovation; Volvo;

  Sammanfattning : Since the discoveries of the externalities caused by the combustion of fossil fuels, a more sustainablealternative has been sought. One such solution that has gained increased attention from both thepublic and the manufacturing industry is Battery Electric Vehicles, BEVs. LÄS MER

 4. 4. Urban freight distribution: Assessing time efficiency of daily activities for future development of medium-duty electric vehicles

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Anders Levandi; Jimmy Mårdberg; [2016]
  Nyckelord :urban freight transportation; medium-duty trucks; battery electric vehicles; time study; route tracking; sustainability;

  Sammanfattning : The increasing amount of goods required by the intense urbanization has triggereda considerable growth of urban distribution. To meet the increased demand, thisMaster’s thesis seeks to map and quantify the duration of activities that take placein a typical urban distribution tour for medium-duty trucks, and identify potentialactions to enhance the time efficiency of these activities. LÄS MER

 5. 5. Energy Efficient, Electric-Hydraulic Power Pack

  Master-uppsats, Linköpings universitet/FordonssystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/FordonssystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Johan Nyman; Amy Rankka; [2015]
  Nyckelord :hybrid; hydraulic; electric; power pack; control; electro-hydraulic; loader crane;

  Sammanfattning : Along with increased oil prices and rising environmental issues, a demand for alternatives to combustion engine driven hydraulic applications has risen. In the field of mobile hydraulics, the hydraulic applications have traditionally been driven by the combustion engine of the vehicle on which they are mounted. LÄS MER