Sökning: "Bicycle counter"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Bicycle counter.

 1. 1. A regression spline based approach to enhance the prediction accuracy of bicycle counter data

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Omar Alkayali; [2022]
  Nyckelord :Bicycle counter; regression spline; trend curve; prediction; ensemble method;

  Sammanfattning : Regression analysis has been used in previous research to predict the number of bicycles registered by a bicycle counter. An important step to improve the prediction is to include a long-term trend curve estimate as part of the formulation of the regression target variable. LÄS MER

 2. 2. The bicycle carbonator

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Wictor Clifford; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The rising levels of carbon dioxide in the atmosphere is one of the most pressing matters right now. Before the industrial revolution, the atmosphere had a concentration of 0,02% which has increased to 0,04% due to human progress. This increase results in melting glaciers, ruined farmland, and more unpleasant consequences. LÄS MER

 3. 3. Klusteranalys av cykelflödesdata för identifiering av viktiga faktorer och avvikande datapunkter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Mohamed Hojeij; Alex Tram; [2019]
  Nyckelord :Klusteranalys; K-Means; Cykeldata; Maskininlärning;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att förbättra kunskapen om vilka faktorer som påverkar cykelflödeten viss dag i Malmö. Vi har huvudsakligen undersökt frågor om, hur många grupperandekluster är optimalt för att kunna identifiera avvikande dagar och vilka är dess faktoreri en tidsserie cykelvolymdata? Vår arbetsmetod var att använda ett matchande tillvägagångssätt baserat på ett experiment tillsammans med en utvärderingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Effekten av betainsupplementering på prestationsförmågan hos vältränade cykelatleter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Erik Lindqvist; Andreas Holm; [2014]
  Nyckelord :Betaine; TMG; trimethylglycine; supplement; wingate; modified wingate; CMJ; counter movement jumps; athletes; ergogenic aid; sprint performance; intervention; maximum peak power; Betain; TMG; trimetylglycin; kosttillskott; prestationsförmåga; wingate; atleter; prestationshöjande; sprintförmåga; intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Syftet med denna studie var att undersöka effekten av sju dagars tillskott av betain (2,5 gram/dag) på prestationsförmågan i idrottsspecifika tester för manliga vältränade cykelatleter.Metod: Sex (n=6) manliga testpersoner (genomsnitt ± standardavvikelse ålder, 31,7 ± 10,2 år; längd, 188,2 ± 3,6 cm; kroppsvikt; 82,5 ± 7,6 kg; fettfri massa, 71,6 ± 7,3 kg) genomförde förtester bestående av fem counter movement jumps, fyra stycken 12 s wingate-sprinter med 2,5 minuters aktiv vila följt av fem ytterligare counter movement jumps. LÄS MER