Sökning: "Bill Henriksson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bill Henriksson.

 1. 1. Den nya kassaregisterlagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Joán Henriksson; Erik Nyström; [2010]
  Nyckelord :Kassaregister; Redovisning; Skatteundandragande; Kontantbranschen;

  Sammanfattning : The government appointed in 2004 a special investigator with the objective to investigate the possibility of introducing a new law concerning implementation of obligatory cash registers with certain certification. This resulted in SOU 2005:35 ”Krav på kassaregister - Effektivare utredning av skattebrott” (Proposition 2006/07: 105). LÄS MER

 2. 2. Campusbokhandeln : Investigation of a new Establishement

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Björn Henriksson; Felix Frenzel; [2008]
  Nyckelord :Cambusbokhandeln; Establishment; Survey; Questionnaire; CB; LIU;

  Sammanfattning : In the majority of cases students are short of money and have problems to finance their low standard subsistence. An additional financial burden for students is purchasing the costly literature for their courses and studies. LÄS MER