Sökning: "Business-to-business"

Visar resultat 1 - 5 av 354 uppsatser innehållade ordet Business-to-business.

 1. 1. Digitalization of business-to-business relations. An analysis of the state, and future, of international business-to-business relations

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Truong; Henrik Bing; [2020-02-13]
  Nyckelord :internationalization; digitalization; relationships; digital technologies; B2B;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. A comparative study of Product Environmental Footprint (PEF) and EN 15804 in the construction sector concentrating on the End-of-Life stage and reducing subjectivity in the formulas

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Seyed Shahabaldin Seyed Salehi; [2020]
  Nyckelord :LCA; EN 15804; PEF; Circular Footprint Formula; Recyclability Assessment; Circular Economy; End of life; recycling rate; construction; building; Energy margin; LCA; EN 15804; PEF; Formulär för cirkulär fotavtryck; bedömning av återvinningsbarhet; cirkulär ekonomi; livslängd; återvinningsgrad; konstruktion; byggnad; Bygg; LCA;

  Sammanfattning : One of the main polluting industries in the world with high environmental impact is the construction industry which also generates a huge amount of waste. To overcome the seburdens, we need to reduce the impacts through new solutions, technologies and by injecting circular economy concept into the industry. LÄS MER

 3. 3. Co-creating the future of marketing - A study within the business-to-business field

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Rydbeck; Kajsa Johansson; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gemensam hållbarhet med delade resurser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Josefine Wennerholm; Joakim Vahtera; [2019]
  Nyckelord :Delningsekonomi; delningslogistik; business-to-business; Last Mile; Triple Bottom Line; samarbete; hållbarhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Making smart promises: the role of accounting in artificial intelligence sales

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Hugo Näslund; Daniel Sternegard; [2019]
  Nyckelord :Artificial intelligence; Accounting; Effectuation; Decision-making; Innovation;

  Sammanfattning : This thesis explores the role of accounting in business-to-business sales processes of artificial intelligence technologies. The study is conducted through a dual-case study at two Swedish artificial intelligence companies based on semi-structured interviews and organisational sales documents, focusing on the pilot part of the sales process. LÄS MER