Sökning: "CHRISTIAN HENRIKSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden CHRISTIAN HENRIKSSON.

 1. 1. Arbetsmotivation och arbetsrelaterad identitet:Spelar anställningstid och anställningsform roll?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Christian Falevik; Sebastian Henriksson; [2017]
  Nyckelord :arbetsrelaterad identitet; arbetsmotivation; anställningsform; anställningstid;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att se om anställningstid (kort tid vs. lång tid) och anställningsform (visstidsanställda/timanställda vs. tillsvidareanställda) har effekter på medarbetarnas arbetsmotivation (autonomi, kompetens och samhörighet) och arbetsrelaterade identitet (organisations-, arbetsgrupps- och professionsidentitet). LÄS MER

 2. 2. Makt och konflikter vid inköp av affärssystem : En fallstudie om maktfördelningen inom en projektgrupp

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Linderholm; Olof Henriksson; [2015]
  Nyckelord :Gruppbeslut; affärssystem; inköp; makt; maktspel; maktfördelning; konflikter;

  Sammanfattning : Studien undersöker maktfördelningen i en projektgrupp, tillsatt för att köpa in ett affärssystem. Syftet med studien är att studera hur och varför makt delas i en projektgrupp, samt hur användandet av makt kan leda till konflikter inom projektgruppen. LÄS MER

 3. 3. Värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde - En explorativ studie om den externa värderarens roll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Henriksson; Henrik Johansson; Christian Andersson; [2014]
  Nyckelord :Förvaltningsfastigheter; IAS 40; verkligt värde; externa värderare; IFRS 13; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens ändamål är att utreda de externa värderarnas syfte för användarna av fastighetsbolagens finansiella rapporter. Vi ämnar även undersöka till vilken grad de externa värderarna är oberoende i sina värderingar och analysera den informationsasymmetri som råder i branschen. LÄS MER

 4. 4. "Därför...vad fan är en manlig våldtäkt?" : en studie om normer och attityder kring män som offer för sexuellt våld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Christian Bruhner; Hannes Henriksson; [2012]
  Nyckelord :male victimization; social construction; norm construction; attitudes; masculinity; hegemonic masculinity; sexual violence; norm; male rape; men; sexual abuse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Men that fall victim for sexual abuse, is a subject that is not discussed in the day to day basis. The purpose with this study is to highlight the norms and attitudes that exist about men that fall victim for sexual abuse and how these norms are constructed among younger adults. LÄS MER

 5. 5. Förebyggning av utbrändhet på organisatorisk nivå

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Christian Shafi; Danesh Zare; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The workplace is for many associated with joy and commitment, for others it is associated with fatigue, inadequacy and cynicism that is explained as the three dimensions of burnout. A general view of burnout is that it is an individual problem that many companies ignore, because a preventive task does not generate immediate profits. LÄS MER