Sökning: "Carin Oraha"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carin Oraha.

  1. 1. När livet förändras : Kvinnors upplevelse av cytostatikabehandlingen i samband med bröstcancer En litteraturöversikt

    M1-uppsats,

    Författare :Carin Oraha; [2019]
    Nyckelord :Women; breast cancer; experience; chemotherapy; qualitative; Kvinnor; bröstcancer; upplevelse; cytostatikabehandling; kvalitativ;

    Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor över hela världen. I en del av bröstcancerdiagnosen är cytostatikabehandlingen den enda behandlingen som ges i syfte av att bota, lindra symtom eller att förlänga överlevnadstid. LÄS MER