Sökning: "chemotherapy"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet chemotherapy.

 1. 1. ”Det här är ju inte jag liksom” : En kvalitativ intervjustudie om hur självbilden hos kvinnor påverkas av att genomgå en cytostatikabehandling mot bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Annie Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; Chemotherapy treatment; Hair loss; Self-image; Treatment; Bröstcancer; Cytostatikabehandling; Håravfall; Självbild; Bemötande;

  Sammanfattning : The aim of this study was to research how the self-image of women changes after a chemotherapy treatment for breast cancer. Previous research has been focusing on the implications of hair loss in relation to self-image, in this study more aspects of self-image in relation to a chemotherapy treatment is being researched. LÄS MER

 2. 2. Investigation of drug-induced cell cycle responses in high-risk neuroblastoma

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Maryam Sahi; [2020]
  Nyckelord :Neuroblastoma; chemotherapy resistance; cell cycle arrest; cisplatin; doxorubicin; ATM; Chk1; Wee1; Neuroblastom; kemoterapiresistans; cellcykelarrest; cisplatin; doxorubicin; ATM; Chk1; Wee1;

  Sammanfattning : The childhood cancer neuroblastoma mostly affects children under the age of 2 and comprises 6% of all childhood cancers. Neuroblastoma has very diverse phenotypes caused by both inter- and intra-tumour heterogeneities. The phenotypes are classified as being either low- or high-risk. LÄS MER

 3. 3. Psykisk hälsa hos bröstcanceröverlevare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ahmed Soliman; Sadir Mahdi; [2020]
  Nyckelord :Bröstcancer; Bröstcanceröverlevare; Depression; Kvinnor; Ångest; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen insjuknar globalt cirka en miljon kvinnor i bröstcancer och antalet insjuknanden har ökat, men samtidigt så har överlevnadsprognosen förbättrats till följd av forskningsframsteg. Onkologiska behandlingar är långa och innebär både fysisk och psykisk påfrestning för den drabbade. LÄS MER

 4. 4. När det finns liv finns det hopp : En kvalitativ systematisk litteraturöversikt om patienters upplevelse av sin livssituation under palliativ cytostatikabehandling

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mia Vågberg; Sabina Karvo; [2020]
  Nyckelord :Palliative chemotherapy; incurable cancer; lifeworld; experience; literature review; Palliativ cytostatikabehandling; obotlig cancer; livsvärld; upplevelse; litteraturöversikt.;

  Sammanfattning : Introduktion: Den palliativa behandlingsfasen vid obotlig cancersjukdom har blivit längre. Cancerpatienters upplevelser och hantering av att leva med en obotlig sjukdom är relativt väl undersökt men för den som lever med en obotlig sjukdom och får palliativ cytostatika- behandlingen behöver upplevelsen av livssituationen belysas mer. LÄS MER

 5. 5. Inhibitory effect on the proteasome regulatory subunit, RPN11/POH1, with the use of Capzimin-PROTAC to trigger apoptosis in cancer cells

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kemi

  Författare :Andreas Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :Proteolysis targeting chimera PROTAC ; Cancer therapeutics; Ubiquitin proteasome system UPS ; Cancer; Chemotherapy; Proteasome inhibitor; Capzimin;

  Sammanfattning : Most patients diagnosed with cancer will receive systematic chemotherapy at some point during their illness, which almost always cause severe side effects for the patients such as, anemia, nausea and vomiting. The problems with today’s chemotherapy is not only that it cause severe side effects, but also that the cancer may develop resistance to the therapy, which is why the development of a new type of therapeutic agent is in dire need. LÄS MER