Sökning: "Charlotte Brodin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotte Brodin.

  1. 1. Sociala medier- child of the revolution? : En kvalitativ studie med Facebook i rampljuset

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

    Författare :Linda Andersson; Charlotte Brodin; [2008]
    Nyckelord :Web 2.0; Sociala medier; PR; Facebook;

    Sammanfattning : Namnet web 2.0 refererar till ett relativt nytt sätt att kommunicera och dela information på Internet. Utvecklingen av web 2.0 har lett till en uppkomst av sociala nätverk på Internet, så som de populära nätverken Facebook och myspace. LÄS MER