Sökning: "Charlotte Jörgenson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Charlotte Jörgenson.

 1. 1. En diskursanalys om museers framtid

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSM

  Författare :Charlotte Jörgenson; [2016]
  Nyckelord :Museum; visitor besökare; future framtid; society; role.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to illustrate and analyze the future visions of museums and what the future visitor of museums will be. This will be done through a discourse analysis supplemented with interviews with persons involved in the museum field. LÄS MER

 2. 2. Dåtiden i nutiden för framtiden : En studie om Söderköping stads kulturarvsturism och kulturarv som resurs.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSMFilosofiska fakulteten

  Författare :Charlotte Jörgenson; [2015]
  Nyckelord :Söderköping; kulturarv; turism; kulturarvsturism; kulturturism; globalisering;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att analysera dels vad som lyfts fram av Söderköpings kommun som kulturarv i småstaden Söderköping, dels hur Söderköpings kommun förhåller sig till kulturarvet. Ett ytterligare syfte är att analysera Söderköpings aktuella kulturarvsprogram för perioden 2014-2016 samt göra intervjuer med betydelsefulla personer som arbetar inom området. LÄS MER