Sökning: "lunden"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet lunden.

 1. 1. Mossfloran vid vattenkvarnar i sydöstra Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Eric Lundén; [2019]
  Nyckelord :mossor; kvarnar; vattenkvarnar; vattenkraft; dammar; naturvård; rinnande vatten;

  Sammanfattning : Bryophytes play an important role in ecosystems in running waters and are common growing on structures in and around watermills. These watermill habitats differ from other parts of the watercourse in terms of microclimate and disturbance regime, and in providing more suitable and variable substrates. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av CKD-EPI och MDRD ekvationsformler för estimerad glomerulär filtrationshastighet.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ulrika Hafstad; Amanda Lundén; [2019]
  Nyckelord :CKD-EPI; MDRD; GFR; eGFR; equation; formula; CKD-EPI; MDRD; GFR; eGFR; ekvation; formel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom yrket som röntgensjuksköterska används dagligen kontrastmedel i samband med undersökningar. För att räkna ut hur mycket kontrastmedel som patienter ska erhålla för att förebygga kontrastinducerade njurskador används ekvationsformler för att räkna ut njurfunktionens glomerulära filtrationshastighet. LÄS MER

 3. 3. Villaträdgården som lundmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Olof Green; [2019]
  Nyckelord :lunden; den heliga lunden; genius loci; C. Th. Sørensen; landskapsarkitektur; trädgårdsdesign; grove enviroment;

  Sammanfattning : Lunden kan både ses som en vegetationstyp och som en företeelse. Men lunden är svår att få grepp om, hur ser den egentligen ut? Är det en naturlig landskapstyp? Vad är/har varit dess funktion? Varför är lunden ofta sammankopplad till människan som en kultplats. LÄS MER

 4. 4. Varför sprack Alliansen? : En jämförande kvalitativ fallstudie av Allianspartiernas partiprogram utifrån ideologianalys.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Axel Lunden; [2019]
  Nyckelord :Alliansen; Ideologianalys; Statsvetenskap; Politik; Sverige; Moderaterna; Centerpartiet;

  Sammanfattning : This is a qualitative essay regarding the search for possible ideological rifts, that may explain reasons for the breakup of the Alliance. The four Alliance parties governed Sweden between 2006-2014 without any major disagreements. LÄS MER

 5. 5. Smyckeskrinet : en gestaltning av arbetsområdet i Uppsala Stadsträdgård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lina Fackel; [2018]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; stadspark; design; stadsutveckling; grönytor; helhet; sammanhang; park;

  Sammanfattning : I en allt tätare stadsmiljö ställs högre krav på de grönytor som finns, samtidigt som de också får utstå ett högre tryck. De urbana parkerna är betydelsefulla inte bara för den biologiska mångfalden, men också för människors hälsa. Det här arbetet är ett gestaltningsförslag för en del av Uppsala Stadsträdgård. LÄS MER