Sökning: "Chin Yee Tran"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Chin Yee Tran.

 1. 1. Missing Relevant Disclosures or too much Irrelevant Disclosures: A case study on the concept of materiality

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mirna Mujic; Chin Yee Tran; [2016-09-20]
  Nyckelord :Materiality; disclosure decisions; disclosure quality; disclosure problem; compliance; boilerplate; principles-based standards; amendments to IAS 1; goodwill impairment; accounting policies;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 2. 2. Belöningssystem i globala företag: Styrt från ovan? En studie av svenska multinationella företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Berggren; Chin Yee Tran; [2014-06-10]
  Nyckelord :Belöningssystem; multinationella företag; kulturella skillnader;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Globaliseringen har gett upphov till en hårdare konkurrens mellan företag, vilket har lett många företag till att driva delar av sin verksamhet utomlands. I samband med flytt av verksamheten kommer även en del utmaningar, bland annat har individer från olika länder har olika behov. LÄS MER