Sökning: "Christel Henriksson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christel Henriksson.

 1. 1. "Oroliga barn har vi ju ganska gott om och de stör ju undervisningen"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christel Henriksson; [2007]
  Nyckelord :diagnos; diskursanalys; Foucault; kategorisering; planeringstid;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att belysa hur elever kategoriseras i samtal om lärares professionella verksamhet och vad detta kan betyda för det specialpedagogiska fältet. Arbetet visar på hur lärare i samtal om arbetsplanering kategoriserar elever för att göra sitt arbete begripligt. LÄS MER

 2. 2. "Tack vare EU-projektet?" : Pedagogers uppfattningar om kompetensutveckling i skolan

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Christel Henriksson; [2005]
  Nyckelord :kompetensutveckling; lärare; skolpersonal; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien baseras på en intervjuundersökning i syfte att undersöka vilka organisatoriska förutsättningar som haft betydelse för pedagogers uppfattningar av kompetensutveckling som den genomförts i ett EU - projekt på en skola. Resultatet visar på att pedagogerna uppfattar samverkan och samarbete som en väg mot skolutveckling och lärande i arbetslivet. LÄS MER