Sökning: "Commercial Insurance"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Commercial Insurance.

 1. 1. Insuring the Future: Managing Risks and Disruptions within the Insurance Value Chain - A multiple case study on the commercial insurance industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ezabella Kwok; Sarah Pramle; [2023-07-19]
  Nyckelord :Risk; Risk Management; Commercial Insurance; Insurance Value Chain; Global Disruption; Covid-19 Pandemic;

  Sammanfattning : Globalization has resulted in the fragmentation of business activities and participation in cross-border networks, giving rise to Global Value Chains, thus increasing vulnerability to risks and disruptions. While there is existing research on risk management in tangible product production within GVCs, there is a scarcity of literature on risk management in service industries, particularly on the Insurance Value Chain. LÄS MER

 2. 2. Impact of Covid-19 on students' financial asset allocation: A Jönköping University study : Quantitative research study on students’ attending Jönköping University financial asset allocation prior and post Covid-19 with different risk attitudes.

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Axel Koch; [2023]
  Nyckelord :Financial asset allocation; Risk-averse; risk-neutral risk-preference; economic uncertainty; Market fluctuations; Expected utility theory.;

  Sammanfattning : Background: Since the emergence of Covid-19 has it reaped and created havoc within every segment of society on a national and global scale. The financial market experienced significant declines and losses but some asset items handled the fluctuations better than others. LÄS MER

 3. 3. “Någon som försöker sälja försäkringar”? : En kvalitativ studie om mottagarens uppfattning av kommersialiseringen av svenska myndigheters externa kommunikation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Moa Söder; Philip Fallqvist; [2023]
  Nyckelord :Authorities; Reception; Commercialization; Trust; Transparency; Myndigheter; Mottagande; Kommersialisering; Förtroende; Transparens;

  Sammanfattning : Svenska myndigheter agerar utifrån regeringsuppdrag och har i uppgift att informera och influera samhället för allmänhetens bästa (Fredriksson & Pallas, 2018). Myndigheternas sätt att kommunicera ut viktig information till allmänheten har till följd av New Public Management lett till att den offentliga sektorn genomgår en form av kommersialisering (Raftopoulou & Hogg, 2010). LÄS MER

 4. 4. Freshwater Security in Small Island Developing States: A case study of Anguilla

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Julia Korten; [2023]
  Nyckelord :Anguilla; Desalination; Freshwater import; Freshwater security; Small Island Developing State; Sustainable Devel-opment; Wastewater treatment;

  Sammanfattning : Freshwater scarcity leads to serious effects on the socioeconomic and commercial development of a country. The management of freshwater resources will be one of the most pressing issues of this millennium making it a catalyst for war and peace. LÄS MER

 5. 5. Rapid expansion of roof mounted PV systems in commercial facilities - How can they be insured?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Erik Lindén; [2023]
  Nyckelord :PV system fires; PV component failures; PV regulations; future PV regulations; PV risk assessment; PV risk evaluation; PV insurance price; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : PV system components that are exposed to unmanageable strain can be overheated, which subsequently results in a fire ignition. Common failure factors are poor component quality, mechanical exposure due to natural phenomena and poor craftmanship. The underlying problem is that PV regulations are lacking in quality or are non-existent. LÄS MER