Sökning: "Common Asp"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Common Asp.

 1. 1. Civil olydnad i Sverige : - Går det att rättfärdiga?

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Laura Domeij; [2020]
  Nyckelord :Civil olydnad; John Rawls; Straffrätt;

  Sammanfattning : John Rawls defines civil disobediance as a ”public, nonviolent, conscientious yet political act contrary to law usually done with the aim of bringing about a change in the law or policies of the government.” (Rawls, 1999:320). Rawls has developed a theory of civil disobediance that has been widely discussed (Månsson, 2004:153). LÄS MER

 2. 2. Barns delaktighet i organiserade fritidsaktiviteter stärker, utvecklar och skapar gemenskap : En kvalitativ studie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Julia Axelsson; Sisan Asp; [2019]
  Nyckelord :Balance; Context; Encouragement; Occupational therapy; Parents; Arbetsterapi; Balans; Föräldrar; Sammanhang; Uppmuntran;

  Sammanfattning : Bakgrund, psykiskt välbefinnande har sjunkit bland barn i Sverige och många barn uppfyller inte rekommendationen för fysisk aktivitet. Betydelsen av fritidsaktiviteter är relativt väl beforskat utifrån barns perspektiv, föräldrarnas syn är dock mindre undersökt. LÄS MER

 3. 3. Categorizing conference room climate using K-means

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Jin Asp; Saga Bergdahl; [2019]
  Nyckelord :Ubiquitous computing; model development and analysis; unsupervised learning; smart environment; indoor climate;

  Sammanfattning : Smart environments are increasingly common. By utilizing sensor data from the indoor environment and applying methods like machine learning, they can autonomously control and increase productivity, comfort, and well-being of occupants. LÄS MER

 4. 4. Propagation of traditional media publications in social media : A network analysis approach

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Tova Eriksson Asp; [2018]
  Nyckelord :social media; network analysis; traditional media; webometrics; hyperlink analysis; information cascades; cross-platform research;

  Sammanfattning : Social media is a vast, fluctuant domain that is difficult to grasp, overlook and explain. It is important in our daily lives as well as for organisations, such as traditional media. Traditional media is moving from analogue news propagation to propagating news online, where social media plays a significant role. LÄS MER

 5. 5. Naturlig föryngring efter brand : Fyra trädarters etablering i relation till mikromiljö och spridningsavstånd på Salabrännan

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Maria Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :Plantetablering; mikromiljö; bränningsdjup; spridningsavstånd; skogsbrand; Salabrännan; Västmanland; Seedling establishment; microenvironment; fire severity; depth of burn dispersal distance; forest fire; Västmanland;

  Sammanfattning : Sommaren 2014 inträffade i Västmanland en med Sveriges mått mätt mycket stor brand, Salabranden. Brandfältet, och i synnerhet den del som blivit naturreservat, ger en unik möjlighet att studera hur den naturliga plantetableringen efter brand ser ut för några av Sveriges vanligast förekommande trädslag. LÄS MER