Sökning: "Complementary therapies"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Complementary therapies.

 1. 1. MUSIKENS PLATS I ARBETSTERAPEUTISKA INTERVENTIONER - En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanna Rahimzadeh; Johannes Lindskog; [2019-05-28]
  Nyckelord :Occupational therapists; Complementary therapies; Sound;

  Sammanfattning : Bakgrund Musik är en del i de flesta kulturer och kan bidra till flera aktiviteter som att sjunga, lyssna, dansa, komponera, spela och diskutera musik. Musik har även flera dokumenterade fysiologiska och emotionella effekter. LÄS MER

 2. 2. Icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder till patienter med akut smärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Gustafsson; Christina Ödegård; [2019]
  Nyckelord :acute pain; complementary therapies; pain relief; hospital; cryotherapy; akut smärta; komplementär och alternativ medicin; smärtlindring; sjukhus; kryoterapi;

  Sammanfattning : Background: Acute pain is a globally occurring reason for inpatient suffering and the most common treatment is different forms of analgesics prescribed by doctors. The aim of this study is to identify effects of various non-pharmacological pain relief methods the registered nurse can offer patients with acute pain. LÄS MER

 3. 3. Kunskap,frågor och svar om egenvårdsråd gällande kost till patienter med kolorektal cancersjukdom : En intervjustudie med sjuksköterskor på kirurgisk vårdavdelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Lindqvist; Mikaela Viksell; [2018]
  Nyckelord :Dietary advice; Colorectal cancer; Self-care; Qualitative Interview study; Kostråd; kolorektal cancer; egenvård; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktuell forskning lyfter kostens betydelse för tillfrisknande vid kolorektal cancersjukdom och föreslår kostbehandling som ett kompletterande behandlingsalternativ. Trots detta finns osäkerhet hos både patienter och sjuksköterskor om egenvårdsråd gällande kost vid utskrivning från kirurgisk vårdavdelning. LÄS MER

 4. 4. Generella principer för virala vektorsystem och deras tillämpning inom veterinärmedicin

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Josefin Brock von Rein; [2018]
  Nyckelord :viral vektor; genterapi; cancer; vaccin; veterinärmedicin;

  Sammanfattning : Under lång tid betraktades virus enbart som ett hot mot djur och människor med stor risk att åsamka skada. Framgångar i molekylär virologi kom att bredda den uppfattningen och visa att den virala infektionsvägen var användbar för terapeutiska syften. LÄS MER

 5. 5. Underlättad omvårdnad med hjälp av fyra tassar : Vårdpersonalens upplevelse av vårdhundens betydelse för personer med demenssjukdom som bor på särskilt boenden- En empirisk intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sofia Lange; Erika Nordlander; [2018]
  Nyckelord :Dementia; Experiences; Healthcare staff; Person-centered care; Therapy Dog.; Demens; Personcentrerad omvårdnad; Upplevelser; Vårdhund; Vårdpersonal.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med demenssjukdom ökar i Sverige på grund av den åldrande befolkningen. Demenssjukdomar är kroniska och påverkar hela individens livssituation. LÄS MER