Sökning: "Completion Method"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade orden Completion Method.

 1. 1. Citizen Influencers on Instagram : A quantitative study of persuasiveness and purchase intentions within the fashion industry.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sebastian August Michael Jost Auf Der Stroth; Aleksandr Sedov; [2019]
  Nyckelord :Citizen Influencers; Persuasiveness; Online Purchase Intentions; Source Credibility; Source Attractiveness; Trustworthiness; Expertise; Likeability; Similarity; Familiarity.;

  Sammanfattning : Background: With social media being ever present in today's marketing world, research guiding and aiding this phenomenon is of mount importance. With social credibility and source attractiveness being lucrative schemes on citizen influencers persuasiveness towards target followers on Instagram and ultimately the drive of online purchase intentions, a holistic approach is introduced to understand each key determinant of each phenomena. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor med bröstcancer och deras erfarenheter av omvårdnad efter genomförd mastektomi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Victoria Björnemalm; Elin Grip; [2019]
  Nyckelord :Breast Cancer; Experiences; Mastectomy; Nursing; Women; Bröstcancer; Erfarenheter; Kvinnor; Mastektomi; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bröstcancer är efter lungcancer den vanligaste dödsorsaken hos medelålders kvinnor i Sverige. Behandling av bröstcancer består vanligtvis av operation, där det cancerdrabbade bröstet tas bort, mastektomi. LÄS MER

 3. 3. Factors for perceived trust in mobile applications

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Felicia Persson; Malin Thorslund; [2019]
  Nyckelord :Perceived trust; m-commerce; mobile application; human factors; technology factor; payment method; informative context for decision-making; ease of use; human-machine interface.;

  Sammanfattning : Mobile commerce can be seen as the phenomenon, which is likely to take over e-commerce since purchasing online is increasing on mobile applications (Parameswari, 2015). The problem this study addresses is the uncertainty that may follow when purchasing online via mobile applications. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av en fördelningsväxellåda till hjullastare

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Tony Franzén; Daniel Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Dumper; Fördelningsväxellåda; Hjullastare; Konstruktion;

  Sammanfattning : The thesis is a case study on the construction of a dropbox for wheel loaders. The thesis was carried out at Volvo Construction Equipment (VCE) who is one of the leading manufacturers of construction equipment. The data collection consisted of a pre-study, a literature review, and simulations and calculations, which was done at VCE. LÄS MER

 5. 5. Stop being so informative! : A quantitative study on social media content and consumer engagement

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Alena Postnikova; Mathilda Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Social media content; levels of engagement; social media platforms;

  Sammanfattning : Purpose: Considering previous research on consumers’ social media engagement, content types and social media platforms, the purpose of this research was to explain the relationship between social media content types employed by brands and levels of consumers’ engagement. This since brands nowadays turn more towards branded content rather than advertising and several scholars expressing an urge for explaining an assumed relationship. LÄS MER