Sökning: "Correction factor"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Correction factor.

 1. 1. Komplikationer som drabbar patienter med perkutan nefrostomi : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elin Moström; Evelina Nylander; [2020]
  Nyckelord :Percutaneous nephrostomy; complications; radiographer; Perkutan nefrostomi; komplikationer; röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : Perkutan nefrostomi är en väl använd och utarbetat intervention som används som behandling av flera urologiska tillstånd. 10% av alla patienter med perkutan nefrostomi kommer att få en komplikation. Röntgensjuksköterskan ska ha kunskap om de komplikationer som uppkommer för att kunna arbeta förebyggande. LÄS MER

 2. 2. Hudtemperaturens inverkan på sensorisk nervledningshastighet i nervus medianus

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Mehalet Nigussie; Thwainy Sabrin; [2020]
  Nyckelord :Electroneurography; SCV; distal latency; amplitude; lektroneurografi; SCV; distala latens; amplitud;

  Sammanfattning : Kännedom om effekten av temperaturvariationer på det perifera nervsystemet ger en djupare förståelse för de fysiologiska mekanismerna som ligger till grund för funktionen av neuromuskulär påverka vid patologiskt och friskt tillstånd. Syftet med den här studien är att redogöra för hur den sensoriska nervledningshastigheten, distal latens och amplitud en i nervus medianus påverkas vid temperaturförändringar på handryggen från 26 till 33 °C. LÄS MER

 3. 3. Measurements of resistivity in transformer insulation liquids

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Jonathan Hägerbrand; [2020]
  Nyckelord :transformer oil; resistivity; ions; ion drift model; HVDC; contact resistance;

  Sammanfattning : This thesis focuses on measuring techniques and results of resistivity in four commercially available insulating transformer oils: mineral oil, ester oil and two isoparaffin oils. Two measuring techniques, the industrially used diagnostic system for electrical insulation IDA and the Labview implemented Triangular Method, are used for resistivity measurements and the techniques are compared, a correction algorithm to the triangular method is suggested. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av tryckhållfastheten för cementstabiliserad asfalt - En undersökning av dagens betongstandard

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Oskar Pettersson; Emil Bredberg; [2020]
  Nyckelord :Cementstabiliserad asfalt; tryckhållfasthet; korrektionsvärde; hålrum. Cement stabilized asphalt; compressive strength; correction value; cavity.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cementstabiliserad asfalt (CSA) är ett kompositslitlager bestående av en asfaltbeläggning med högt hålrum som är fyllt med en cementbaserad slamma. Produkten kan därför kallas för ett semiflexibelt slitlager på grund av att egenskaper från både asfalt och betong kombineras. LÄS MER

 5. 5. Development of Spectroscopic Measurements for Raman and Thomson Scattering Diagnostics ——Applications in Combustion and Plasma

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Miaoxin Gong; [2019]
  Nyckelord :Raman scattering; Raman spectroscopy; Thomson scattering; stray light suppression; periodic shadowing; high dynamic range imaging; digital micro-mirror device; DMD; laminar flames; combustion; gas discharge; plasma; laser diagnostics; spectrometer; improved spectroscopy; spectroscopy; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis work concerns methods for improved spectroscopy including stray-light suppression, dynamic range improvement and signal enhancement. These methods were applied in Raman and Thomson- scattering spectroscopy in combustion and plasma. LÄS MER