Sökning: "Oscar Blomqvist"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Oscar Blomqvist.

 1. 1. Lönsamhetskalkylering för solenergi i flerbostadshus : Med tre presenterade investeringsstrategier

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Steve Shamoun; Oscar Wenström; [2020]
  Nyckelord :Solenergi; lönsamhet; LCOE; Flerbostadshus; Solceller; Klimat; Effektabonnemang; Gemensamhetsabonnemang; PVGIS;

  Sammanfattning : För att klara av FN:s klimatmål, innefattandes begränsningar av den globala uppvärmningen, krävs det drastiska åtgärder inom samtliga sektorer. Energianvändningen måste effektiviseras och användningen av förnybara energikällor måste utökas och motsvara 100 procent av energibehovet inom en snar framtid. LÄS MER

 2. 2. Design of a Disconnect Clutch and Actuator for a 48V P4 Electric Drive Transmission

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovation

  Författare :Oscar Blomqvist; Matthis Schneider; [2020]
  Nyckelord :Driveline disconnect; hybrid technology; P4-architecture; electric rear axle; product development.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The vehicle industry is making great strides in electric and hybrid technologies, representing a significant step towards reducing emissions from personal vehicles. In order to make the transition to new hybrid technologies as convincing as possible, well-functioning and smooth transitions between traditional combustion engines and electric motors are required. LÄS MER

 3. 3. Global Virtual Team Communication : An exploratory study on what challenges teams face in a virtual setting.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Blomqvist; Oscar Nordstrand; [2018]
  Nyckelord :Global Virtual Team; GVT; Virtual Communication; ICT; Technology; Interpersonal Relations; Trust; Culture; Leadership.;

  Sammanfattning : Research Aim: The aim of this study is to identify specific challenges impeding effective communication in a Global Virtual Team (GVT) operating in the energy sector. Research Method: This study uses a qualitative method, focusing on a single case study at the energy company Uniper. LÄS MER

 4. 4. Mathematical modeling of flocking behavior.

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Oscar Blomqvist; Sebastian Bremberg; Richard Zauer; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, the ocking behaviour of prey when threatened by a group of predators, is investigated using dynamical systems. By implementing the unicycle model, a simulation is created using Simulink and Matlab. A set of forces are set up to describe the state of the prey, that in turn determines their behaviour in dierent scenarios. LÄS MER

 5. 5. Vägghängd duschpall : Utveckling av duschpall för Etac Supply Center AB

  M1-uppsats, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Oscar Adolfsson; Marcus Blomqvist; [2010]
  Nyckelord :Produktutveckling; Innovation; Design; Hjälpmedel;

  Sammanfattning : This degree project has been carried out by Oscar Adolfsson and Marcus Blomqvist, during the spring of 2010, both studying to become Bachelor of Science in Innovation and Design Engineering, at Karlstad University. The degree project includes 22,5 credits.The work is done on behalf of Etac Supply Center AB in Anderstorp. LÄS MER