Sökning: "Current Assets"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade orden Current Assets.

 1. 1. Hur oförväntade makroekonomiska svängningar påverkar aktiemarknadens branschindex : En komparativ analys mellan Sverige, Danmark, Finland och Tyskland

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jennie Utterberg; Johanna Bååth; [2023]
  Nyckelord :Stock market; Stock return; Sector index; Macroeconomic variables; Unexpected risk factors; Time series analysis; APT model; Aktiemarknaden; Aktieavkastning; Branschindex; Makroekonomiska variabler; Oförväntade riskfaktorer; Tidsserieanalys; APT-modellen;

  Sammanfattning : Med bakgrund till det ökade intresset för aktier och dagens ekonomiska läge är det högst aktuellt att undersöka relationen mellan makroekonomiska svängningar och aktiepriserna på den svenska börsen. Det finns flera teorier som försöker förklara hur aktiepriser förändras, en allmän slutsats är att externa faktorer påverkar priset genom oförväntade händelser. LÄS MER

 2. 2. THE IMPACT OF INVENTORY MANAGEMENT ON PROFITABILITY : A quantitative study of the food manufacturing sector in Sri Lanka between 2017 and 2021

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :seemali Athuldora Arachchi; Nimesha Sugandhi; [2023]
  Nyckelord :Listed food manufacturing companies; Profitability; Efficiency Inventory Management;

  Sammanfattning : ivABSTRACTBusinesses must overcome a variety of difficulties as a result of the considerable changersin the global economy. Due to import limitations, excessive inflation, and ongoing foreignexchange troubles in the economy. Sri Lankan industries, particularly food markers, arecurrently experiencing extremely difficult times. LÄS MER

 3. 3. An Analysis of the Swedish Real  Estate Bond Market:  Characteristics, Opportunities, and  Risks : A combination of a qualitative and quantitative study

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Hanna Landstedt; Mikaela Kulti; [2023]
  Nyckelord :Real Estate Bond; Bond Issuance; Bond Maturities; Credit Risk; Investment Grade; High Yield; Corporate Bond Market; Real Estate Bond Market; Fastighetsobligation; Utställande av obligationer; Obligationslöptid; Kreditrisk; Högränteobligationer; Företagsobligationsmarknaden; Fastighetsobligationsmarknaden;

  Sammanfattning : In the aftermath of the 2008 financial crisis, the debt capital market in Sweden experienced rapid growth, resulting in a doubling of its size. In recent years, real estate companies have become increasingly dependent on financing through the capital markets. LÄS MER

 4. 4. New natural gas power plants in the EU : -The risks of stranded assets under different fuel and carbon price scenarios

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :John Mogren Olsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Current and planned fossil fuelled electricity generation is expected to meet or exceed the global carbon budget for 2°C, without including emissions from any other economic sector. At the current rate, the EU ETS will stop issuing new emissions allowances to industry and power plants before 2040. LÄS MER

 5. 5. The effect of covid-19 announcement on sustainable investment portfolios : Observation of the flight-to-quality phenomenon

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Vladislovas Urbonavicius; Iulia Chirita; [2023]
  Nyckelord :Sustainable investment portfolio; ESG; Covid-19; Flight-to-quality; Market Shock; Cryptocurrency; Proof-of-stake; proof-of-work.;

  Sammanfattning : The economic impact of the COVID-19 pandemic is still an ongoing topic, broadly analysed and discussed in many studies. Recent articles state that sustainable assets can offer return volatility resilience during demand shock events and, in some cases, provide higher returns than their unsustainable counterparts. LÄS MER