Sökning: "DMT"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet DMT.

 1. 1. Ayahuasca – Psykiatrins nästa vapen mot depressiva tillstånd? : En inblick i Ayahuascas potential som antidepressivt läkemedel. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Alexia Miladinov; [2022]
  Nyckelord :Depression; Mental ohälsa; Ayahuasca; Psykadelika; DMT; N; N-dimetyltryptamin;

  Sammanfattning : Ayahuasca är en psykedelisk dryck som har använts av stammar i Amazonas för att hela och komma närmare det gudomliga. Denna litteraturstudie syftar till att undersöka Ayahuascas effekt mot depression och om det kan användas inom sjukvården i enlighet med svensk lagstiftning. LÄS MER

 2. 2. Psykologers & psykoterapeuters erfarenhet av att arbeta med dans- och rörelseterapi : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Josefin Hjertman; [2022]
  Nyckelord :DMT; dance and movement therapy; dance therapist; psychologists’ experience; psychotherapists’ experience; DMT; dans- och rörelseterapi; dansterapeut; psykologers erfarenhet; psykoterapeuters erfarenhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka psykologers och legitimerade psykoterapeuters erfarenhet av att arbeta med dans- och rörelseterapi. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med fyra legitimerade psykoterapeuter och en psykolog, varav samtliga var utbildade dansterapeuter. Data analyserades därmed med tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. The vine of the soul : Antidepressant and anxiolytic effects of Ayahuasca

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Emil Cederholm; [2021]
  Nyckelord :Ayahuasca; antidepressant; anxiolytic; depression; anxiety;

  Sammanfattning : Depression and anxiety are two of the most common psychiatric disorders and leading causes of disability. Antidepressants and anxiolytics, though revolutionary, do not treat all those suffering from these diseases satisfactorily. Psychedelics are currently under investigation as remedies for several ailments, including depression and anxiety. LÄS MER

 4. 4. Vägar till samadhi : En granskning av Robert K. C. Formans begrepp Pure Consciousness Event

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jan Wallentin; [2021]
  Nyckelord :Robert K. C. Forman; pure consciousness event; mysticism; samadhi; philosophy of consciousness; Thomas Metzinger; minimal phenomenal experience; drug induced ego dissolution;

  Sammanfattning : Jan Wallentin. Vägar till samadhi : en granskning av Robert K. C. Formans begrepp ”Pure Consciousness Event” (Roads to Samadhi : An Examination of Robert K. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Irma Ragnarsson; Jonathan Vänttinen Nyman; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Experience; Lifestyle changes; Patient; Diabetes mellitus typ 2; Livsstilsförändringar; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT-2) är idag ett stort hälsoproblem, allt fler människor diagnostiseras. Diabetes mellitus kan leda till en rad allvarliga komplikationer. Livsstilsförändringar kan förebygga DMT-2. Syfte: Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2. LÄS MER