Sökning: "ISO 9001:2015"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden ISO 9001:2015.

 1. 1. ISO 9001:2015 i en produktion under uppbyggnad

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion; Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Mattias Börjesson; Simon Stockhem; [2020]
  Nyckelord :ISO 9001:2015; Kvalitet; Kvalitetsledningssystem; Ständiga förbättringar; Revision;

  Sammanfattning : Arbetets utgångspunkt har handlat om en systemrevision på en ny fabrik som tillverkar och säljer en specifik produkt. Revisionsarbetet utfördes för att identifiera ett nuläge för den verksamhet företaget bedriver idag och sedan jämföra nuläget mot de krav och rekommendationer som finns uträttade inom standarden ISO 9001:2015. LÄS MER

 2. 2. Corporate Sustainability: How can GRI guidelines and ISO standards complement each other and relate with the SDGs?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mohana Balakrishnan Naidu; [2020]
  Nyckelord :Corporate Sustainability; International Organisation of Standards; Global Reporting Initiative; Sustainable Development; Sustainability framework;

  Sammanfattning : This study aims to establish an understanding of corporate sustainability and how companies communicate their sustainability. It also evaluates how sustainability reporting is addressed by various corporate companies by using GRI reporting guidelines and ISO standards, and also how these standards and guidelines are helping the companies to achieve Sustainable Development Goals. LÄS MER

 3. 3. Införande av IATF 16949:2016 : En undersökning av förutsättningar och framtagning av verktyg för systematiskt integreringsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Fredrik Anderberg; [2019]
  Nyckelord :automotive; context; customer specific requirements; gap analysis; IATF 16949:2016; integration; ISO 9001:2015; quality management system; value chain; automotive; context; customer specific requirements; gapanalys; IATF 16949:2016; integrering; ISO 9001:2015; kvalitetsledningssystem; värdekedja;

  Sammanfattning : Allied Motion Technologies Inc. is a global group that develops, manufactures,assembles and sells electric motors with associated transmission and electric driveadapted to customers in industries such as vehicles, manufacturing industry, medicaltechnology, defense and security, etc. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetssäkring av den interna kommunikationsprocessen vid Åbymässan AB : En studie utförd med hjälp av kvalitetstekniska arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Kindström Louise; [2019]
  Nyckelord :Internal communication; ISO 9001: 2015; Quality assurance; Organizational communication; standardization; quality technology; Total Quality Management; Intern kommunikation; ISO 9001:2015; Kvalitetssäkring; Organisationskommunikation; standardisering; kvalitetsteknik; Total Quality Management;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven i intresse av nystartade Åbymässan AB i Göteborg angående hur de kan kvalitetssäkra och förbättra deras interna kommunikationsprocess. Företaget ingår i Easyfairs Group och är ett tjänsteföretag inom evenemangs- och mässbranschen. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetsarbete inom ett industriföretag : Struktur för ett företagsanpassat ledningssystem utifrån ISO 9000:s kvalitetsprinciper

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Bruno Maras; Peter Qvarfordt; [2019]
  Nyckelord :continuous improvements; management system; ISO 9000:2015; ISO 9001:2015; PDCA-cycle; process-based system model; quality principles.; ledningssystem; ISO 9000:2015; ISO 9001:2015; kvalitetsprinciper; PDCA-cykeln; processbaserad systemmodell; ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to identify how a structure for a management system can be designed for a small industrial company based on the seven quality principles that are described in ISO 9000:2015 – fundamental concepts and principles of quality management. The aim of the thesis is to map the reference company's current situation and analyse the gap between the current situation and the quality principles. LÄS MER