Sökning: "Dagens Rydin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dagens Rydin.

 1. 1. Konsumentens förändrade köpbeteende påverkar småstadshandeln : En analys av e-handelns effekter på modebutikerna i småstäder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linn Eksberg; Emelie Rydin; [2019]
  Nyckelord :Digitization; E-commerce; Physical fashion stores; Small cities; Structural change; Digitalisering; E-handel; Fysiska modebutiker; Småstäder; Strukturförändring;

  Sammanfattning : De fysiska modebutikerna står inför stora utmaningar och man spår en massiv butiksdöd framöver. Främst drabbas detaljhandlarna i småstäder som idag står inför en ökad konkurrens från e-handeln som är tillgänglig dygnet runt och som kan erbjuda ett överlägset produktutbud. LÄS MER

 2. 2. Sömlös rapportering med hjälp av handdatorn!

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Shiva Jafari; Marie Rydin-Alveskog; [2002]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningFörändring är något som ständigt pågår på olika sätt och det kan sägas atti det moderna samhället sker förändringarna oftare och allt snabbare. Enav drivkrafterna i fråga om förändrade informationsstrukturer i form avmobila lösningar. LÄS MER