Sökning: "Daniel Jandréus"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daniel Jandréus.

 1. 1. Stranded in an Urban Landscape

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Jandréus; [2013]
  Nyckelord :Subaltern realism; Egypt; migration; Minor Field Study; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper explores the nature of migration in Egypt from a Sub-altern realist perspective. As a criticism of traditional realist theories, Sub-altern realism argues that states in the Third World are defined by their weak state structure, which in turn changes their behavior both towards other states and on the domestic arena. LÄS MER

 2. 2. Demokratisk islamism? Islamistiska partiers demokratiseringspotential

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Jandréus; Beatrice Öhman; [2012]
  Nyckelord :islamism; partier; demokrati; AKP; Turkiet; PKS; Indonesien; Al Nahda; Tunisien; Robert Dahl; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Relationen mellan islamism och demokrati är mycket omdebatterad. I vår uppsats undersöker vi en aspekt av denna fråga genom att ställa tre partier som uppfattas som islamistiska - turkiska AKP, tunisiska Al-Nahda och indonesiska PKS - mot en modifierad version av Robert Dahls demokratimodell. LÄS MER