Sökning: "DevOps"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet DevOps.

 1. 1. Clean Code : Investigating Data Integrity and Non-Repudiation in the DevOps Platform GitLab

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :John Augustsson; Johan Carlsson; [2021]
  Nyckelord :GraphQL; Threat modeling; Open-Source Software; Ethical hacking; DevOps; GraphQL; Hotmodellering; Öppen källkod; Etisk hackning; DevOps;

  Sammanfattning : Recent supply chain attacks on a larger scale in combination with a growing adoption of the set of automated software development and deployment practices commonly referred to as ’DevOps’, made us interested in the security of the underlying infrastructure supporting these practices. If a malicious commit in a piece of software can expose internal systems and networks of all users of said software to vulnerabilities, questions regarding trust and repudiation becomes central, in the platforms themselves as much as in each digitally signed software update version. LÄS MER

 2. 2. Observability of Cloud Native Systems: : An industrial case study of system comprehension with Prometheus & knowledge transfer

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Anton Widerberg; Erik Johansson; [2021]
  Nyckelord :Kubernetes; Microservice Architecture; System Comprehension; Observability; Knowledge Management; Knowledge Transfer.; Kubernetes; Microservice Arkitektur; Systemförståelse; Observerbarhet; Kunskapshantering; Kunskapsdelnin;

  Sammanfattning : Background:                                                                                                            Acquiring comprehension and observability of software systems is a vital and necessary activity for testing and maintenance; however, these tasks are time-consuming for engineers. Concurrently cloud computing requires microservices to enhance the utilization of cloudnative deployment, which simultaneously introduces a high degree of complexity. LÄS MER

 3. 3. Real-time auto-test monitoring system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Fanny Blixt; [2021]
  Nyckelord :test automation; test coverage; microservice;

  Sammanfattning : At Marginalen Bank, there are several microservices containing endpoints that are covered bytest automation. The documentation of which microservices and endpoints that are covered byautomated tests is currently done manually and is proven to contain mistakes. LÄS MER

 4. 4. Introducing DevOps methods and processes for an existing organization

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Love Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :git; devops; chatops; git solution; branching strategy; CI CD; on-premise;

  Sammanfattning : DevOps is a cultural idea rather than a firm way to do software development, with the aim of reducing software lead times by bringing operations and development closer via principles that mainly deal with automation. This paper provides a potential DevOps solution for Wexnet, an internet service provider company. LÄS MER

 5. 5. Hantering av hinder vid implementationen  av DevOps : En multipel fallstudie inom svenska organisationer

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Pierre Fondelius; Alexander Sivertsson; [2021]
  Nyckelord :Agile; DevOps; Obstacles; Implementation; Implementation methods; Agile; DevOps; Hinder; Implementation; Implementationsmetoder;

  Sammanfattning : En anledning till att DevOps har blivit populärt hos många organisationer med fokus på mjukvaruutveckling beror på att det för utveckling och drift närmare varandra vilket ökar effektiviteten. Vidare framgår det att det finns en kunskapslucka i implementationen av DevOps. LÄS MER