Sökning: "Digital Design Marginalization"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Digital Design Marginalization.

 1. 1. Att våga eller vilja använda BankID : Vilka utmaningar möter äldre när de skall inkluderas i ny teknologi?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Rebecca Johansson; Jessie Holm; [2022]
  Nyckelord :Interaction Design; Design for Elderly; Digital Technologies; Digital Design Marginalization; Digital Inclusion; Senior Technology Acceptance; Qualitative Research; Interaktionsdesign; Design för Äldre; Digitala Teknologier; Digital Design Marginalisering; Digital Inkludering; Teknologi Acceptans hos Äldre; Kvalitativ Forskning;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har målet att skapa förståelse och ge inblick till äldres behov relaterade till inkludering i användandet av nya teknologier. Tidigare forskning visade att vissa äldre inte är vana vid att använda nya teknologier eller inte har de medel som behövs för att inkluderas i det ‘digitala samhället’ och riskerar att hamna i digitalt utanförskap. LÄS MER

 2. 2. Design for obsolete devices. : Exploring the marginalization of users of obsolete devices regarding the Swedish public services’ digitalization.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Anaëlle Beignon; [2021]
  Nyckelord :Obsolescence; obsolete; phone; innovation; public services; accessibility; digital divide; service design; technology;

  Sammanfattning : This thesis project addresses the obsolescence of technology through the lens of accessibility to public services. It explores the processes by which electronic devices age in regards to a technological normativity that marginalizes owners of obsolete devices. LÄS MER