Sökning: "Elias Zackrisson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elias Zackrisson.

  1. 1. Styrning inom svensk sjukvård. En jämförelse mellan privat- och offentlig regi - Vad får vi för pengarna?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Robin Nilsson; Elias Zackrisson; [2021-09-09]
    Nyckelord :sjukvård; ekonomistyrning; offentligt finansierad sjukvård; incitament; privatfinansierad sjukvård; vinst i välfärden;

    Sammanfattning : SammanfattningSedan sent 1800-tal har Sverige systematiskt utvecklats till att bli en framgångsrikvälfärdsstat som baseras på trygghet och jämlikhet bland svenska medborgare. Denskattefinansierade sjukvården har kommit att bli en självklarhet för medborgarna. LÄS MER