Sökning: "Elnes Aljija"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elnes Aljija.

  1. 1. Jämförelse Mellan Lätt och Tung Stomme på ett Kontorshus

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

    Författare :Elnes Aljija; [2012]
    Nyckelord :Frame; Dimensioning; Concrete; Laminated wood; Technical properties; Stomme; Dimensionering; Betong; Limträ; Tekniska egenskaper;

    Sammanfattning : I början av varje nytt projekt stöter man på de olika alternativ av stomme- och bjälklagskonstruktioner som finns att välja mellan, och frågan blir ofta vilken alternativ som är optimal för den aktuella projekteten. Den optimala lösningen för varje projekt existerar inte, på grund av de olika faktorer och förutsättningar som styr projektet, till exempel: ekonomi, typ av byggnad, terrängtyp etc. LÄS MER