Sökning: "Emilia Benerbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilia Benerbäck.

  1. 1. Svenska distriktsarbetsterapeuters användning av standardiserade bedömningsinstrument : En kvantitativ studie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Emilia Benerbäck; Nathalie Lindblom; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER