Sökning: "Emotionellt instabil personlighetsstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Emotionellt instabil personlighetsstörning.

 1. 1. Hur upplevs vården av personer med emotionellt instabil personlighetsstörning?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Harrysson; Karin Irwe; [2020]
  Nyckelord :Emotionellt instabil personlighetsstörning; Patienter; Bemötande; Upplevelser; Sjukvård; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lider cirka en till två procent av befolkningen av emotionellt instabil personlighetsstörning. Inom den psykiatriska vården är prevalensen mellan 30 och 50 procent. Patientgruppen karaktäriseras av en snabbt skiftande självbild, relationsproblem självskadebeteende, affektlabilitet och nedsatt impulskontroll. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av att leva med borderline personlighetsstörning : En självbiografisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sheila Ssozi; [2019]
  Nyckelord :borderline personality disorder; health; people; experience and knowledge; borderline personlighetsstörning; hälsa; personer; upplevelse och kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Borderline personlighetsstörning (Emotionellt instabil personlighetsstörning, IPS) förkommer i samhället och visar sig på olika sätt. Sjukdomen är omfattande och komplex, vilket utgör att personer har svårt att få en bra sjukdomsbild som kan medför växling i sjukdomsinsikt. LÄS MER

 3. 3. "Det känns som att man har en stämpel i pannan" : Upplevelser av bemötande på psykiatriska akutmottagningar enligt personer med emotionellt instabil personlighetsstörning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mazdak Kargar; Anna Viktoria Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Emotional Unstable Personality Disorder; Borderline Personality Disorder; experiences; emergency ward; psychiatricEmotionellt instabil personlighetsstörning; borderline personlighetssyndrom; upplevelser; bemötande; akutmottagning; psykiatrisk; Emotionellt instabil personlighetsstörning; borderline personlighetssyndrom; upplevelser; bemötande; akutmottagning; psykiatrisk;

  Sammanfattning : Personer med diagnosen emotionell instabil personlighetsstörning är högkonsumenter av psykiatrisk akutvård. Diagnosen kännetecknas av ett ihållande mönster av instabilitet vad gäller självbild, känslor och relationer med andra, samt en hög grad av impulsivitet. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters resonemang kring att stödja aktivitetsbalans hos personer som lider av emotionellt instabil personlighetsstörning

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Tove Lassenius; [2018]
  Nyckelord :occupational balance; reasoning; occupational therapy; occupational therapists; emotionally unstable personality disorder; aktivitetsbalans; resonemang; arbetsterapi; arbetsterapeut; emotionellt instabil personlighetsstörning;

  Sammanfattning : Personer som lider av emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS) upplever mångfacetterad aktivitetsobalans i sin vardag. Arbetsterapeuter strävar till att stödja aktivitetsbalans och öka upplevelsen av tillfredsställelse men kunskapen om hur man kan stödja dessa personers upplevelse av balans är bristfällig. LÄS MER

 5. 5. Du är sjuk - men inte på riktigt. En studie om webbsidors konstruktion av emotionellt instabil personlighetsstörning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Bainbridge; Caroline I Svensson; [2018]
  Nyckelord :borderline personality disorder; diagnosis; gender; discourse analysis; constructionism; emotionellt instabil personlighetsstörning; borderline; psykisk ohälsa; konstruktionism; diskursanalys; kön; genus; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study was to through means of discourse analyse examine how borderline personality disorder (BPD) and those diagnosed with it were constructed on nine websites offering information about the diagnosis. Findings suggested that the concept of BPD was difficult to grasp, both for those who receive the diagnosis and for those around them. LÄS MER