Sökning: "Erica Nord"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erica Nord.

 1. 1. När livräddningsinsatsen blir ett faktum : Livräddarens erfarenhet före, under och efter hjärt- och lungräddningsingripandet 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Erica Nord; Hanna Callenryd; [2019]
  Nyckelord :Bystanders; erfarenhet; hjärt- och lungräddning; hjärtstopp;

  Sammanfattning : Bakgrund: För personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp kan ett tidigt ingripande med hjärt- och lungräddning (HLR) ge ökad chans till överlevnad. Däremot har det identifierats brister i vårdens uppföljning då reaktionerna i samband med HLR varit många vilket påverkat bystanderns upplevelse. LÄS MER

 2. 2. Pottholmen- omgestaltning av en historisk miljö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Klara Ågren; [2010]
  Nyckelord :Karlskrona; Pottholmen; Realistisk stadsanalys; Kevin Lynch; Gehl; bostäder; vattenkontakt; resecentrum; trafik;

  Sammanfattning : Ämnet för kandidatarbetet är Pottholmen i Karlskrona. Pottholmen är en ö med en lång historia, som alltid har varit länken mellan Trossö och fastlandet. LÄS MER