Sökning: "hjärtstopp"

Visar resultat 1 - 5 av 247 uppsatser innehållade ordet hjärtstopp.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av närståendes närvaro vid återupplivning med HLR efter hjärtstopp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Märtha Nilsson; Angelica Ljunggren; [2020]
  Nyckelord :CPR; family witnessed resuscitation; FPDR; nurses experience; resuscitation.; Familjevittnad återupplivning; FPDR; HLR; sjuksköterskors erfarenheter; återupplivning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omkring 10.000 människor drabbas årligen av hjärtstopp i samhället. För den bästa chansen till överlevnad krävs snabb behandling med HLR och defibrillering. LÄS MER

 2. 2. En andra chans : Livet efter hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Arbenita Sagonjeva; Moa Andersson; [2020]
  Nyckelord :Hjärtstopp; Hälsa och Välbefinnande; Information; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp drabbar människor i alla åldrar och chansen för överlevnad varierar mellan 2-11 procent. De som överlever får problem med psykiska och kroppsliga begräsningar vilket påverkar hälsan och välbefinnandet. Sjuksköterskan har det yttersta ansvaret för att främja hälsa- och välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Leva med livvakt : personers upplevelser av att leva med implanterbar defibrillator

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin Hellkvist; Terhi Wallebom; [2020]
  Nyckelord :Defibrillators implantable; Experience; Qualitative method; Person-centered care; Implanterbar defibrillator; Kvalitativ metod; Upplevelse; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Personer som överlevt hjärtstopp, eller som löper stor risk att drabbas av allvarlig ventrikulär arytmi, kan skyddas mot framtida livshotande arytmier med en implanterbar defibrillator (ICD). För att bryta kammartakykardier kan ICD:n avge högvoltschocker från en elektrod i höger kammare. Chockerna upplevs av många som smärtsamma. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenheter av närståendebevittnad HLR på sjukhus : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Filip Engström; Molly Ämtvall; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Erfarenheter; Närståendebevittnad; Hjärtstopp;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2018 rapporterades 2534 hjärtstopp på sjukhus i Sverige. Av dessa var det 35% av patienterna som överlevde. Det finns fördelar med att låta närstående närvara vid hjärtstopp då de enklare kan acceptera situationen och hantera sorgen om patienten inte överlever. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser i efterförloppet av ett genomgånget hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linus Lundberg; Jonas Lundell; [2020]
  Nyckelord :Efterförlopp; Hjärtstopp; Kvalitativ litteraturstudie; Omvårdnadsbehov; Patientens upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att genomgå ett hjärtstopp är en livsomvändande händelse som har en hög dödlighet. Varje år i Sverige drabbas ungefär 7500 människor av ett hjärtstopp med en överlevnad på ungefär 10 %. LÄS MER