Sökning: "Erik Lundh"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erik Lundh.

 1. 1. Intersektionella maktrelationer inom etablerad och alternativ media : En jämförande innehållsanalys på nyheter om sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Erik Lundh; [2019]
  Nyckelord :Me too; Intersectionality; agenda-setting theory; news media; Me too; Intersektionalitet; agendasättande journalistik; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Efter uppkomsten av hashtaggen #metoo blev sexuella övergrepp och trakasserier ett starkt diskuterat ämne i Sverige och flertalet personer blev uthängda i media efter anklagelser om sexualbrott. Med en rådande oro om hur informationspåverkan kan vara negativ påstod flera forskare att media agerat rättegång genom att de hängts ut utan att ges chansen att försvara sig själva. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of the Drying Process at Alufluor AB

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Jacob Lundh Rafstedt; Erik Nordin; [2017]
  Nyckelord :Drying; Dehydration; Energy audit; Hydrates; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Due to the act on Energy Audits in Large Enterprises (EKL) that came into effect on the 1st of June in 2014, all larger companies are obligated to perform an energy audit every four years. Parallel to the audit performed at Alufluor AB this more detailed audit of the drying part of their process was carried out. LÄS MER

 3. 3. A longitudinal analysis on the development of regional railway systems in Skåne.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Erik Lundh; [2011]
  Nyckelord :Regional infrastructure; regional development; mobility; regional railway networks; Skåne; Social Sciences;

  Sammanfattning : During the last two decades a new administrative level between municipality and national has occurred, most referred as regions. Regions should work as a tool for intergrading and achieve growth in the concept of sustainable development (economic, social and environmental sustainable) in a specific area. LÄS MER