Sökning: "Erik Magnét"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Erik Magnét.

 1. 1. Att hitta akilleshälen : sårbarhetsanalyser till stöd för militär planering

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Magnét; [2018]
  Nyckelord :Center of Gravity analysis; Critical vulnerabilities; Systems analysis; Operational planning; Tyngdpunktsanalys; kritiska sårbarheter; systemanalys; operativ planering;

  Sammanfattning : Enligt gällande västliga militära planeringsdoktriner, inklusive den svenska som den formuleras i Svensk planerings och ledningsmetod (SPL), är tyngdpunktsanalyser av såväl motståndaren som den egna sidan avgörande steg i planeringsprocesserna på både strategisk och operativ nivå. Tyngdpunkten kan anfallas eller påverkas direkt eller indirekt, i det ideala fallet genom att slå mot kritiska sårbarheter. LÄS MER

 2. 2. Vem har beställt det här? : Att utrusta soldaten eller bemanna utrustningen

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Magnét; [2016]
  Nyckelord :Systems Engineering; Human Factors Integration; training; C3 systems; Systems engineering; human factors integration; utbildning; ledningsstödsystem;

  Sammanfattning : De tekniska system som stödjer ledning av arméns brigader har ökat i komplexitet och användbarheten har minskat. Det tar längre tid att utbilda den personal som ska hantera systemen idag jämfört med för tio år sedan. LÄS MER

 3. 3. Characterisation and Control of a Permanent Magnet Synchronous Machine during Open Circuit Fault

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Erik Ahlqvist; Jonatan Nilsved; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis describes a complete setup of an electric driveline consisting of a permanentmagnet synchronous machine, PMSM, converter and a control system. In order tomodel the system, the parameters of the selected machine parameters needed to be characterised. LÄS MER

 4. 4. Design and Manufacturing of IPM Synchronous Motor for Field Weakening Operation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Jonas Finnman; Erik Eketorp; [2013]
  Nyckelord :PMSM; field weakening; rotor manufacturing; FEMM;

  Sammanfattning : Rotor designs for permanent magnet synchronous machines suitable for field weakening operation have been evaluated for use with an existing drive system. The designs have been simulated with the FEM-based software Finite Element Method Magnetics (FEMM). Based on the results two different internal magnet rotors have been constructed and tested. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av en Magnetic Harmonic Traction Drive

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Erik Ladufjäll; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this report a new gear concept is evaluated using the magnetic finite element method (FEM)software MagNet and Ansys as well as the mechanical FEM software Abaqus. The gear conceptis evaluated in terms of maximum torque capability, torsional stiffness, gear ratio and efficiency. LÄS MER