Sökning: "Erik Plenk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Plenk.

  1. 1. ERP Text Miner: ett agentsystem för automatisk textklassificering

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Erik Plenk; [2003]
    Nyckelord :Agent; automatisk textklassificering; maskininlärning; systemutveckling; information overload;

    Sammanfattning : Mängden information lagrad on-line är enorm och fortsätter att växa i en nästan exponentiell hastighet. Webbsidor är bara ett exempel på dokument som behöver hittas, hämtas, bläddras och läsas: användare förväntar sig att andra typer av dokument – som elektronisk mail, dokumentation, och nyheter – också ska vara lagrad och tillgänglig on-line. LÄS MER