Sökning: "Ethylene"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet Ethylene.

 1. 1. Recyclability by Design for Multilayer Plastic Flexible Packaging

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Sonika Singh; [2020]
  Nyckelord :Recyclability by design; multilayer flexible packaging; PE; PP; plastic recycling; circular plastic economy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Various recyclability by design (RBD) guidelines for multilayer plastic flexible packaging (MPFP) were assessed for consistency among parameter values. 9% consistency was observed, which is on the lower end of devised consistency scale. LÄS MER

 2. 2. Characterization of the ethylene-vinyl acetate copolymer and the influencing parameters of the weld in intravaginal rings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Ludwig Kaindl; [2020]
  Nyckelord :Ethylene-vinyl acetate; Intravaginal rings; DSC; Thermal properties EVA; Welding; Pharmaceutical Technology; Läkemedelsteknologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to characterize the mechanical and thermal properties of three different ethylene vinyl acetate (EVA) polymers with varying vinyl acetate (VAc) content and to investigate the influential parameters when welding the polymer into intravaginal rings. A second purpose in this study was to compare two different produced EVA polymers with the same VAc content to find thermal and structural differences. LÄS MER

 3. 3. Direkta kvantifieringsmetoder av etylenglykol i patientprov : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Viktor Kindbom; Wasim Othman; [2020]
  Nyckelord :enzymatic method; thermal desorption-gas chromatography; comparison; sensitivity; specificity; enzymatisk metod; termisk desorption-gaskromatografi; jämförelse; sensitivitet; specificitet;

  Sammanfattning : Etylenglykol (EG) är ett toxiskt ämne som kan orsaka livsfarliga komplikationer. Syftet med studien var att genom systematiska litteratursökningar göra en sammanställning och en jämförelse av metoder som används för direkt kvantifiering av EG i patientprov. LÄS MER

 4. 4. Dendritiska nanogeler som platform för läkemedelsleverans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :GÜNES UYSAL; [2019]
  Nyckelord :hyperbranched polymers; anticancer treatment; dendritic nanogels; EPR-effect; hydrophobic drugs; nano partiklar; anti-cancer behandling; hyperförgrenade linjär-dendritiska hybrider EPR effekten; dendritiska nano geler; funktionalisering; hydrodynamisk volym;

  Sammanfattning : Utveckling av polymer baserade läkemedelsbärare i nanostorlek har blivit allt viktigare för att effektivisera behandling och diagnosering av olika sjukdomar, speciellt cancer. Flera läkemedel som används i kemoterapi har bristfälliga egenskaper som låg löslighet i vatten, oönskad nedbrytbara till dess inaktiva form, och distribution i stora volymer till oönskade organ p. LÄS MER

 5. 5. Genotyping ethylene production genes Md-ACS1 and Md-ACO1 for markerassisted selection in apple

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Johan Lundmark; [2019]
  Nyckelord :malus domestica; ripening; fruit firmness; shelf-life; storage; nordic; Baltic;

  Sammanfattning : Texture, firmness and storability are among the most important traits for fruit quality in apple. Consumers are increasingly demanding apples with a “crispy texture”, and the market is offering a premium for a longer shelf life, which has as a result generated an increased interest from plant breeders to meet these demands. LÄS MER